Horns Rev 3 havmøller
Sidst opdateret 30. juni 2016
Horns Rev 3 havmøller
Energinet.dk bygger de tekniske anlæg, som fører strømmen fra den kommende havmøllepark Horns Rev 3 ind i elnettet på land.

Med sine 400 MW vil havmøllerne kunne producere strøm til 400.000 husstande.
Energistyrelsen har tildelt koncessionen om opstilling af vindmøller til energiselskabet Vattenfall.

Den kommende havmøllepark hedder Horns Rev 3, fordi der i forvejen er to andre havmølleparker på Horns Rev. Horns Rev 1 på 160 MW blev sat i drift i 2002, mens Horns Rev 2 på 209 MW blev sat i drift i 2009.

Energinet.dk's opgave
Energinet.dk skal sørge for, at strømmen fra havmøllerne transporteres ind i elnettet på landjorden. Derfor bygger vi såkaldte ilandføringsanlæg på havet og på landjorden. Disse anlæg skal være klar til at transportere strøm i slutningen af 2016. Læs mere om anlæggene til vands og til lands i menuen til venstre.

 
Tilladelser
Inden Energinet.dk kan gå i gang med at bygge ilandføringsanlæggene, skal der indhentes en række tilladelser.
  • ​Energi-, forsynings- og klimaministeren skal godkende Energinet.dk's investering. Denne er modtaget i marts 2014.
  • Energistyrelsen skal give etableringstilladelse til anlæggene på havet.
  • Naturstyrelsen skal give VVM*-tilladelse til anlæggene på landjorden og samtidig udstede kommuneplantillæg til kommuneplanerne i Varde, Esbjerg og Vejen Kommune. Denne er modtaget i november 2014. 
* VVM - Vurdering af virkninger på miljøet
 
Budget
Omkostningerne til ilandføringsanlæggene beløber sig til ca. 1,5 mia. kr. Energinet.dk opkræver omkostningerne til anlæggene hos alle danske elforbrugere gennem de tariffer, som elforbrugerne betaler for Energinet.dk’s ydelser.
 
Alt andet lige vil det betyde, at en kilowatt-time stiger med 0,2 øre. For en familie med et elforbrug på 5.000 kilowatt-timer om året vil elregningen stige med 10 kr.

 Overordnet tidsplan

Aktivitet Tid​
Indhentning af tilladelser hos myndigheder​ 2014 - 2015​
Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom​ 2014 - 2015
Udbud og kontrakter på landkabler ​ 2013 - 2014
Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde​ 2014 - 2015
Installation af landkabler​ 2015
Installation af søkabler​ 2016​
​Installation af Platform ​2016
Bygning/udbygning af stationer​ 2015 - 2016​
​Installationsarbejde på luftledning ​2016
Idriftsættelse af anlæg​ 2016
 

Kontakt

Søren Juul LarsenProjektledelse+4523338725Send mail
Søren Juul Larsen

Fakta

Baggrund
Den danske regering indgik sammen med Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten et energiforlig den 22. marts 2012. Energiforliget betyder blandt andet, at der skal opføres en 400 MW havmøllepark på Horns Rev i Nordsøen.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.