Kriegers Flak havmøllepark
Sidst opdateret 23. februar 2017
Kriegers Flak havmøllepark
Vi tilslutter Danmarks største kommende havmøllepark til elnettet
Baggrunden for projektet
Energinet.dk har fået til opgave at forbinde Danmarks største havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen til det danske elnet og de danske stikkontakter. Derfor bygger vi et såkaldt nettilslutningsanlæg, som ligger både på havet og på land. Anlægget skal transportere strømmen fra havmølleparken til højspændingsnettet på land.
 
Når Kriegers Flak havmøllepark står færdig, vil de 600 MW havmøller kunne producere klimavenlig strøm svarende til 600.000 husstandes forbrug. Det vil bidrage til at sikre elforsyningen på Sjælland i mange år frem og samtidig sende en stor mænge vedvarende energi ind i elnettet.
 
Kriegers Flak er en meget vigtig brik i Danmarks målsætning om at blive uafhængig af olie, kul og gas. Kriegers Flak opføres få kilometer fra den tyske havmøllepark Baltic 2 i Østersøen. Det udnytter Energinet og tyske 50Hertz Transmission til at forbinde parkerne og skabe verdens første havbaserede elnet, der kombinerer vindenergi med muligheden for at udveksle strøm mellem to lande. EU yder tilskud til at etablere udlandsforbindelsen.
 
Teknisk beskrivelse
Anlægget omfatter:
  • To transformerplatforme på havet
  • To søkabler, der føres i land ved Rødvig på Stevns
  • Landkabel fra Rødvig til Bjæverskov transformerstation
  • Landkabel fra Bjæverskov til Ishøj transformerstation
  • Landkabel mellem Ishøj transformerstation og Hovegård transformersta-tion
  • Udvidelse af eksisterende transformerstation i Bjæverskov
  • Ombygning af eksisterende transformerstationer i Ishøj, Bjæverskov og Hovegård.

Energinet.dk's nettilslutning af Kriegers Flak er budgetteret til 3,5 mia. kr. Anlægget skal være i drift d. 31. december 2018.

 
Overordnet tidsplan
Aktivitet  Tid
 Myndighedsbehandling  2014 - 2016
 Kontraktindgåelser  2014 - 2016
 Nedgravning af landkabler  2016 - 2018
 Udlægning af søkabler  2017 - 2018
 Installation af transformerplatforme  2017 - 2018
 Idriftsættelse  31. december 2018
 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.