Kystnære havmøller
Sidst opdateret 14. april 2016
Kystnære havmøller
350 MW kystnære havmøller skal fra 2020 producere CO2-fri strøm. Seks områder blev udpeget til at få udført miljøundersøgelser og planlægning, I april 2016 blev Sejerø Bugt Havmøllepark trukket ud af udbuddet.
​Den danske regering indgik sammen med Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten et energiforlig den 22. marts 2012. Som led i dette energipolitiske forlig og omstilling til grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 500 MW nye kystnære havmølleparker i Danmark. I den forbindelse blev regeringen enig med resten af energiforligkredsen om, at der skal gennemføres udbud af 450 MW produktionsmøller i 6 udpegede områder, mens de resterende 50 MW bliver forsøgsmøller.
 
Partierne bag energiforliget indgik i juni 2014 en aftale om en vækstpakke, som betyder at udbuddet af 450 MW produktionsmøller ændres til 350 MW.
 
De seks områder  

 SæbyVesterhav-NordVesterhav-SydSejrøSmålandsfarvandBornholm
Klik på de røde cirkler, hvis du vil vide mere om de enkelte havmølleparker

Havvindmøllerne skal være klar til at producere strøm senest i 2020. Områderne vil – bortset fra området i Sejerø Bugt - blive udbudt i 2016, og parkerne forventes at blive sat i drift senest ved udgangen af 2019. 
 
Energinet.dk’s opgaver
For at havmølleparkerne kan blive etableret med mindst mulig risiko for kommende bygherrer og for at opnå den lavest mulige pris, er der gennemført forundersøgelser (VVM-redegørelse og relevante havbundsundersøgelser m.v.) for de seks områder, så de kan færdiggøres, før tilbudsgiverne afgiver deres bud.
Energinet.dk skal varetage forundersøgelser på havet for at byggemodne områder til en havmøllepark på op til 200 MW i hvert område. Sejerø Bugt er trukket ud af udbuddet og på Bornholm etableres makimalt 50 MW. Endvidere skal Energinet.dk gennemføre forundersøgelser for ilandføring af strømmen fra møllerne samt undersøge muligheder for slutte havmøllerne til elnettet på land.
Opstillerne af havmølleparkerne skal betale for nettilslutningen frem til kysten og for
Energinet.dk's omkostninger til de dele af forundersøgelserne, som vedrører havmølleparken og nettilslutningen frem til kysten.  
 

Kontakt

Jan HavsagerMiljø og Geoscience+4523338703Send mail
Jan Havsager

Fakta


Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.