Elforbindelser til udlandet
Sidst opdateret 19. januar 2016
Elforbindelser til udlandet
Energinet.dk's eltransmissionsnet er forbundet til nabolandene Norge, Sverige og Tyskland.

Udlandsforbindelserne fungerer bl.a. som handelsforbindelser mellem landene. Dermed er det muligt at handle overskydende strøm, fra f.eks. vindmøller, i situationer hvor Danmark ikke selv kan forbruge strømmen. Derudover er udlandsforbindelserne en vigtig del af den daglige drift, hvor balancen mellem produktion og forbrug konstant skal opretholdes. I fejlsituationer, hvor der opstår effekt-ubalancer, benyttes forbindelserne som hurtige reserver til at balancere forbrug og produktion igen. Hvis landende ikke havde muligheden for at samarbejde via udlandsforbindelserne, skulle hvert land opretholde betydeligt større reserver for at sikre forsyningssikkerheden. Dette har derfor stor økonomisk fordel for parterne. Fælles for alle udlandsforbindelser er, at de ikke opføres ved mindre de gavner samfundsøkonomien.

Det danske el-net er af historiske årsager delt i to områder. Det østdanske el-net (Sjælland) er synkroniseret med det nordiske el-net, som også kaldes det nordiske synkronområde. Det vestdanske el-net (Jylland-Fyn) er synkroniseret med det kontinentaleuropæiske synkronområde. Da de to områder ikke er i fase, er de forbundet via en jævnstrømsforbindelse (DC-forbindelse), som muliggør transmission af strøm mellem Øst- og Vestdanmark.


Elforbindelser til udlandet fra Sjælland
Øresundsforbindelsen til Sverige består af i alt seks vekselstrømsforbindelser (AC-forbindelser). Forbindelserne har en samlet eksportkapacitet på op til 1.700 MW til Sverige og en importkapacitet på op til 1.300 MW. Importkapaciteten er begrænset pga. flaskehalse i det svenske net. Flaskehalsfænomenet kan sammenlignes med en motorvejsstrækning. Hvis der forekommer indsnævringer på strækningen vil flowet af biler bliver begrænset. Derfor er der ikke samme overføringskapacitet i begge retninger. Øresundsforbindelsen står, i fremtiden, foran en større renovation da levetiden på kablerne er opbrugt.

 

Elforbindelsen til Tyskland, Kontek, er en jævnstrømsforbindelse. Denne type forbindelse er den samme som benyttes mellem Øst- og Vestdanmark. Forbindelsen blev etableret i samarbejde med det tyske transmissionsselskab 50Hertz Transmission.

 

I tabel 1 er data for Sjællands elforbindelser vist.
Forbindelser
Antal kabler
 Etableringsår 
Spændings-niveau
Import kapacitet
Eksport kapacitet
Øresund
4
2 kabler i 1973
2 kabler i 1985
400 kV AC
 
 
1.300 MW
 
 
1.700 MW
Øresund
2
1951
1964
132 kV AC
Kontek
1
2010
400 kV DC
600 MW
600 MW

Tabel 1: Data for Kontek- og Øresundsforbindelsen.

 

Elforbindelser til udlandet fra Jylland
Elforbindelsen til Sverige, Konti-Skan, består af to jævnstrømsforbindelser. Energinet.dk ejer strækningen fra Jylland til og med Læsø. Det svenske trans-missionsselskab, Svenska Kraftnet, ejer den videre forbindelse til Sverige.
I 2006 blev stationsudstyret udskiftet i den ældste forbindelse, hvilket øgede overføringskapaciteten til de 740 MW fra de tidligere 630 MW.

Elforbindelsen til Norge, Skagerrak, består af fire jævnstrømsforbindelser. Forbindelsen blev i 2014 udvidet med et ekstra kabel, hvormed overføringskapaciteten blev øget yderligere.

Elforbindelsen til Tyskland består af fire vekselstrømsforbindelser. Tre af dem udgår fra Kassø og den sidste fra Enstedværket. Ud over de fire vekselstrømsforbindelser er der desuden en 150 kV-vekselstrømsforbindelse, som udgår fra Enstedværket til Flensborg by. Den samlede overføringskapacitet er bestemt af flaskehalse i det tyske el-net. Derfor begrænses overføringsevnen til 1.780 MW eksport og 1.500 MW import.

I tabel 2 er data for Jyllands elforbindelser vist.
Forbindelse
Antal kabler
Etableringsår
Spændingsniveau
Import kapacitet
Eksport kapacitet
Konti-Scan
2
2005 (1965)
1988
400 kV DC
680 MW
740 MW
Skagerrak
2
1976
1977
250 kV DC
 
 
1.632 MW
 
 
1.632 MW
Skagerrak
1
1993
350 kV DC
​Skagerrak ​1 ​2014 ​500 kV DC
DK - DE
2
1978
400 kV AC
  
1.500 MW
   
1.780 MW
DK - DE
2
1961
1965
220 kV AC
DK - DE
1
2000
 
150 kV AC
135 MW ​135 MW

Tabel 2: Data for Tysklands-, Skagerrak- og Konti-Skanforbindelsen

Elforbindelse mellem Bornholm og Sverige
Elforbindelsen mellem Bornholm og Sverige består af et 60 kV vekselstrømsforbindelse med en overføringskapacitet på 60 MW. Denne forbindelse bruges oftest til forsyning af Bornholm.

 
Kommende udvidelser af elforbindelserne
Som nævnt i den ovenstående tekst står de kommende år på mange udvidelser af udlandsforbindelserne. Under læs mere i højre side, er der en række links til artikler omkring disse.
 
Oversigt over udlandsforbindelser
I nedenstående figur ses en oversigt over de danske udlandsforbindelser.
Klik for stort billede af forbindelser til udlandet

Oversigt over udlandsforbindelser.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.