Ledningsinformation
Sidst opdateret 28. maj 2015
Ledningsinformation
Inden du udfører arbejde i nærheden af vores elkabler eller gasledninger, skal du benytte Ledningsejerregisteret (LER)

Ledningsejerregister (LER)
Som kabel- og ledningsejer er bl.a. Energinet.dk forpligtet til at indberette de arealer, hvor vi har nedgravede elkabler og gasledninger. Vi har således ansvaret for, at Ledningsejerregisteret – kaldet LER - indeholder korrekte oplysninger om vores ​elkabler og gasledninger.
LER er populært sagt en avanceret telefonbog, som indeholder oplysninger om ejerne af nedgravede forsyningsledninger i Danmark: http://ler.dk/
LER indeholder således ikke oplysninger og luftledninger.

Som entreprenør, bygherre, repræsentant for en offentlig myndighed eller andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har du pligt til at forespørge i LER, før der graves.

Når du henvender dig i LER, får du en oversigt over, hvem der har nedgravede forsyningsledninger i området, og hvem du kan kontakte for at få mere præcise oplysninger og betingelser for arbejdets udførelse.

BEMÆRK, at Energinet.dk ikke tillader, at der graves inden for respektafstanden uden tilladelse.

Du skal altid kontakte os, inden arbejdet påbegyndes nærmere end 5 meter fra elkabler og 20 meter fra gasledninger. Vi indgår en aftale om afmærkning og tilsyn under arbejdet efter behov.

Information om ledninger
Hos Energinet.dk kan vi hjælpe dig med oplysning om, hvilke forholdsregler du skal tage ved arbejder i nærheden af vores elkabler, luftledninger og gasledninger.

Vi kan hjælpe dig, hvis du:
• mangler tegninger
• har spørgsmål til tegningerne
• ønsker elkablet og gasledningen påvist (gratis)/afsæt af landmåler i marken
• ønsker oplysninger om respektafstande.

Du finder vores kontaktoplysninger for henholdsvis el og gas i menuen til højre.

Fakta

​Har du spørgsmål, kontakt venligst Energinet.dk på:

El-anlæg:
Tlf. 70 22 02 75
E-mail 3.parter@energinet.dk

Gasanlæg:
Tlf. 76 22 47 62 / 76 22 47 71
E-mail ledningsinfo@energinet.dk

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.