Nettilslutning af havmølleparker
Sidst opdateret 27. marts 2016
Nettilslutning af havmølleparker
Energinet.dk bygger, ejer og driver de anlæg, som fører strømmen fra store havmølleparker ind til transmittionsnettet i land.Nettilslutning Anholt Havmøllepark

 • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 220 kV.
 • 220 kV søkabel på ca. 25 km, som fører strømmen i land ved Grenå
 • Kabelstation Grenå, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spænding
 • 220 kV landkabel fra Grenaa til transformerstationen i Trige, ca. 59 km.
 • Til forsyning af Anholt er der installeret et 27 km langt 33 kV kabel fra offshore transformerplatformen til øen. På Anholt er der etableret et 33/15 kV station samt tilslutning til øens 15 kV net.

Nettilslutningsanlæggene blev idriftsat i juni 2012 og forsyningen til Anholt i december 2014.

 

 Nettilslutning af Horns Rev 1 Havmøllepark

 • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 150 kV.
 • 150 kV søkabel, som fører strømmen i land
 • Kabelstation, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spænding
 • 150 kV landkabel til Vestjyske Nets transformerstation i Karlsgaarde ved Varde

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2002

 

 

Nettilslutning af Horns Rev 2 Havmøllepark

 • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 150 kV.
 • 150 kV søkabel på 42 km, som fører strømmen i land
 • Kabelstation, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spæn-ding
 • 150 kV landkabel til transformerstationen i Endrup nord for Esbjerg.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2009

 

Nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark
Energinet.dk bygger de tekniske anlæg, som fører strømmen fra den kommende havmøllepark Horns Rev 3 ind i elnettet på land Læs mere her.

 

Nettilslutning af Nysted / Rødsand 1 Havmøllepark

 • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 132 kV.
 • 132 kV søkabel på ca. 10 km, som fører strømmen i land
 • 132 kV landkabel til transformerstationen i Radsted  på Lolland.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2003 og er bygget af SEAS-NVE. Energinet.dk overtog anlæggene i 2012 i forbindelse med overtagelsen af de regionale net.

 

Nettilslutning af Rødsand 2 Havmøllepark

 • Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 132 kV.
 • 132 kV søkabel på ca. 9 km, som fører strømmen i land
 • ​132 kV landkabel til transformerstationen i Radsted  på Lolland.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2010.

Kontakt

Sven Erling RyeProjektledelse+4523338863Send mail
Sven Erling Rye

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.