Generelt om elanlæg
Sidst opdateret 13. oktober 2014
Generelt om elanlæg

Elnettets opbygning

Det danske elnet er inddelt i forskellige spændingsniveauer:

  1. Det overordende eltransmissionsnet på det højeste spændingsniveau 400 kilovolt (kV). Dette net forbinder de store kraftværker i ind- og udland med hinanden og med elnettet på lavere spændingsniveau. Dette elnet ejes af Energinet.dk.
  2. De regionale eltransmissionsnet på 132 kV øst for Storebælt og 150 kV vest for Storebælt. Dette elnet forbinder det overordnede transmissionsnet med distribu-tionsnettet. Det er normalt også på dette spændingsniveau, at de store havmølleparker tilsluttes. Anholt Havmøllepark er dog forbundet med elnettet med et 220 kV kabel. Energinet.dk ejer dette net.
  3. Distributionsnettet, som transporterer strømmen det sidste stykke ud til de enkelte husstande og virksomheder. Dette net ejes af de lokale netselskaber.

Imellem de forskellige spændingsniveauer er der transformerstationer, som sætter den elektriske spænding op eller ned.

 

Det danske transmissionssystem er forbundet med transmissionssystemerne i Tyskland, Sverige og Norge.
Det danske eltransmissionsnet ejet af Energinet.dk
Klik på billedet for stort format.


 Energinet.dk's elanlæg opgjort 1. januar 2014

 Anlæg  Antal
 Stationer  185
 Luftledninger  ca. 4.900 km *
 Kabler  ca. 1.900 km *

* Systemkilometer. Det vil sige, at elmaster og kabelgrave med to ledningssystemer tæller dobbelt. I opgørelsen indgår både AC og DC transmissionsnet.

Kontakt

Kim Boe JensenNetplanlægning+4530525129Send mail
Kim Boe Jensen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.