Kabler erstatter luftledninger
Sidst opdateret 1. marts 2017
Kabler erstatter luftledninger
En række kabellægningsprojekter er igangværende som følge af den tidligere kabelhandlingsplan.
​Igangværende* kabellægningsprojekter
kabel Kabellaegning-Thy-Mors-SallingKabellaegning-Taastrup-GlostrupVejle-AadalJylland-FynLillebaeltKalundborg–RoskildeKabellaegning AabenraaKabellaegning-Taastrup-Glostrup
Klik på kortet for at få mere information
* Igangværende betyder, at projektet er godkendt af Energinet.dk’s bestyrelse
 
Med undtagelse af projektet ved Vejle udspringer projekterne på kortet af kabelhandlingsplanen fra 2009, som er en plan for at erstatte luftledninger på 132 og 150 kilovolt med kabler i jorden. Denne plan er senest opdateret i Netudviklingsplan 2013. 

Projektet ved Vejle udspringer af forskønnelsesplanen, som er en plan for at forskønne 400 kV nettet på 6 udvalgte strækninger. To af disse projekter er færdige, nemlig over Lillebælt og Aggersund. Forskønnelsesprojekterne ved Roskilde Fjord,  Kongernes Nordsjælland og Årslev Engsø gennemføres senere.
 
Tilpasning af kabelhandlingsplanen fra 2009
Som en del af den politiske aftale om at afskaffe PSO-afgiften blev det den 17. november 2016 besluttet at tilpasse den eksisterende kabelhandlingsplan.
 
Tilpasningen betyder, at:
  • det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV bevares som udgangspunkt som luftledninger. Der kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse,
  • de seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes. Tre af disse projekter er gennemført.
  • nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 132-150 kV-net i nærheden af 400 kV-luftledninger.
  • nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.
 
I forhold til de tidligere politiske rammer for etablering og kabellægning af transmissionsnet betyder dette, at kabelhandlingsplanen fra 2009 ikke vil blive videreført, og at nye 400 kV anlæg vil kunne etableres som luftledninger i stedet for kabler.
 
De nye rammer vil være grundlag ved valg af løsninger på konkrete anlægsprojekter og for Energinets kommende netudviklingsplaner. Energinet.dk's seneste netudviklingsplan er vores ti-års plan for reinvesteringer, udbygninger og saneringer i transmissionsnettet (RUS-plan 2016).

Kontakt

Aksel Gruelund SørensenProjektledelse+4523338533Send mail
Aksel Gruelund Sørensen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.