Ornitologer hjælper med forslag til svaneløsning i Dybsø
Publiceret 9. februar 2017 kl. 12.29
Ornitologer hjælper med forslag til svaneløsning i Dybsø
Svaner ved Dybsø Fjord skal opdage elledninger i tide. Energinet.dk og ornitologer mødtes torsdag for at drøfte, hvad der kan gøres.
Repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening og Energient.dk mødtes torsdag under 132 kV-højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord på Sydsjælland for at drøfte, hvad der kan gøres for at forhindre, at svaner rammer luftledningerne, når de flyver til og fra fjorden.
De seneste uger er et stort antal svaner døde, fordi de i diset vejr ikke opdager elledningerne i tide.
- Det er trist at se de mange døde svaner på marken. Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at det ikke sker fremover. De lokale ornitologer færdes i området og har stor indsigt i hvorfor og hvornår, det sker, og har nyttige input til, hvilken løsning vi skal vælge, siger Niels Bjørkbom, leder af Energinet.dk’s afdeling for Miljø og Geoscience.
 
På mødet vendte Energinet.dk og DOF forskellige produkter, der kan sættes på ledningerne, så ledningerne syner af mere, og fuglene flyver udenom. Lidt ligesom kugler på elledninger nær lufthavne skal sikre, at piloter får øje på elnettet.
Ornitologierne havde input til, hvad Energinet.dk skal gå efter. Bl.a. er det godt, hvis løsningerne har UV-reflektor, så fuglene bedre opdager de ting, der kan blive spændt på ledningerne. Desuden foreslog DOF-repræsentanterne, at der bliver sat kamera op og filmet før og efter, så det er muligt at se, hvor godt svanerne flyver udenom de ting, der kan blive spændt på ledningerne.

- Vi var allerede inden mødet i Dybsø i fuld gang med at undersøge forskellige muligheder, og det arbejde fortsætter, så vi i fællesskab inden for kort tid kan afgøre, hvad der er den bedste løsning.
- Vi skal i Energinet.dk også hjem og regne på, om master og ledninger kan holde til den ekstra vægt og belastning, som der kan blive tale om, hvis vi spænder noget på ledningerne for at gøre dem mere tydelige overfor fuglene i luften, siger Niels Bjørkbom.
 
Selv om alle ønsker en hurtig løsning, så er Energinet.dk og DOF enige om, at det er bedre at vælge det rigtige frem for i hastværk at sætte noget uprøvet op, der viser sig uden effekt.
Da der kan blive tale om udstyr til en strækning på over en kilometer, som skal findes og siden sættes op med kran, går der nok tre måneder, inden en løsning kan være på plads.
 
Billedet herover er fra Næstved Netavis' omtale af svanerne. Flere medier har bragt artikler og indslag. Du finder link til nogle af indslagene i artiklen Ubehagelige billeder af sårede og døde svaner ved Dybsø Fjord bragt 2. februar her på hjemmesiden.

Kontakt

Niels BjørkbomMiljø og Geoscience+4523460536Send mail
Niels Bjørkbom

Fakta

Luftledninger eller kabler i jorden?
Det danske højspændingsnet bliver udbygget og udskiftet efter retningslinjer, som et flertal af Folketingets partier har vedtaget.
Retningslinjerne siger, at de 132 kV-ledninger, om strækningen ved Dybsø er en del af, skal forblive som luftledninger.
Folketinget har dog besluttet, at det er muligt at lægge forbindelser i jorden på ”udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse”. Der er afsat 1 mia. kr. til dette arbejde.
 
Svaner i mange medier
Efter at Energinet.dk midt i januar blev kontaktet af medier og blev klar over omfanget af svanedøden ved Dybsø, har flere tv, aviser mv. fortalt om svanerne.
 
Mange forslag til løsninger
Energinet.dk har i den forbindelse fået flere mails og opringninger fra berørte borgere, som foreslår, at der sættes flag, afmærkningsbånd, rovfugleattrapper, balloner, lys, lyd og meget andet op på ledningerne. Energinet.dk takker for de mange input. Mange forslag lyder besnærende og lige til. Men udstyr til en forbindelse på 132.000 volt skal være sikkert og godkendt, så der ikke sker skade på dyr, mennesker og elforsyning. F.eks. er flagrende genstande, der kan risikere at kortslutte forbindelsen, ikke en god løsning.