Anlægsrapporten
Sidst opdateret 12. januar 2016
Anlægsrapporten
Energinet.dk har det overordnede ansvar for planlægning af el- og gastransmissionsnettet i Danmark.

Anlægsrapporten giver en teknisk og økonomisk oversigt over afsluttede, igangværende, besluttede og planlagte el- og gasprojekter i Danmark. Anlægsrapporten omfatter alle eltransmissionsanlæg over 100 kV-niveau og alle Energinet.dk's gasanlæg inklusive gaslageret i Ll. Torup.

Anlægsrapporten rækker 5 -10 år frem og dokumenterer den kortsigtede og mellemlange del af planlægningsarbejdet. Den er blandt andet bidrag til Energistyrelsen ved deres vurdering af behov for ny transmissionskapacitet og i forbindelse med deres tilsyn af Energinet.dk.   

Anlægsrapporten supplerer Energinet.dk’s Systemplan, hvori der tegnes et billede af Energinet.dk's væsentligste aktiviteter og indsatsområder, herunder også en overordnet status for den fremadrettede planlægning.

Da den tidligere regering i forbindelse med sit vækstudspil i foråret 2015 lagde op til en revurdering af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne, er nye kabelhandlingsprojekter sat i bero, indtil der er en politisk afklaring

Læs Anlægsrapporten i menuen til højre.

Kontakt

Jacob LorenzenNetplanlægning+4561243386Send mail
Jacob Lorenzen

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.