Forskrifter for systemforhold
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 28. januar 2014
Forskrifter for systemforhold
Emnet systemforhold omhandler funktionen af elforsyningssystemet, herunder systemets krav til produktionsapparat, transmissionsnet og samarbejdsforbindelser.

Hvilke systemmæssige egenskaber kan tilsluttede produktionsenheder og kunder forudsætte, at det øvrige system vil have.

Den overordnede strategi ved planlægning af transmissionsnettet er baseret på en langsigtet netstruktur samt et sæt dimensioneringskriterier, der tilgodeser tekniske og økonomiske krav til driften af systemet. Når der via dimensioneringskriterierne detekteres et behov for forstrækning, gives løsningen ud fra den langsigtede netstruktur, som pt. består af to mulige alternativer.
Igennem planlægningsproceduren skal det sikres, at forsynings- og driftsikkerheden opretholdes, og at der er tilstrækkelig transportkapacitet i nettet til systemtjenester, afsætning af prioriteret produktion og til markedets funktion.

I den langsigtede netstruktur tages der hensyn til det visuelle miljø ved at følge principper udstukket af myndighederne.

TF 2.1.1 Netdimensioneringsregler
Netdimensioneringsreglerne dækker såvel planlægning som teknisk udformning og sikrer sammenhæng med systemdrift og marked.

Netdimensioneringsreglernes gyldighedsområde er transmissionsnettet i Danmark på 400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV niveau og gælder for nye og renoverede anlæg.

Netdimensioneringsreglerne er fælles / afstemt med Energinet.dk samarbejdspartnere (TSOerne), så man ikke eksporterer fejl, og de udgør sammen med driftspraksis og krav til anlægsudformning fundamentet for sikker, omkostningseffektiv og miljøvenlig elforsyning. Der lægges vægt på tæt samarbejde mellem transmissionsnetplanlægning og systemdrift.

Reglerne er vejledende for fordelingsnettet på 60 kV, 50 kV og 30 kV niveau i det omfang, der er paralleldrift med transmissionsnettet.

TF 2.1.3 Dansk Mvar ordning
Nærværende Dansk Mvar ordning gælder grænser for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsnettene og supplerer dermed "Netdimensioneringsregler". Dansk Mvar ordning er derfor gældende for Energinet.dk, regionale transmissionsselskaber og netselskaber.

Dansk Mvar ordning er udarbejdet i samarbejde med danske transmissions- og netselskaber.

Dansk Mvar ordning har været i offentlig høring fra 27. januar 2010 til 19. marts 2010. Høringssvar og høringsnotat er kommunikeret med transmissions- og netselskaber.

Teknisk forskrift TF 2.1.2. Automatisk og manuel elforbrugsaflastning
Forskriften er en samlet udgivelse af de hidtil gældende krav til frekvensaflastning og manuel aflastning af elforbrug gældende for henholdsvis Øst- og Vestdanmark.
Forskriften beskriver den danske udmøntning af de internationale forpligtelser til be-grænsning af kritiske driftssituationer ved hjælp af forbrugsudkobling.

Forskriften er rettet imod netselskaber, men beskriver også en forpligtelse til samarbejde med regionale transmissionsselskaber indenfor netregionen.


Dimensioneringsregler för planering av det nordiska överforingssystem
Nordels netdimensionaringsregler, august 1992, sikrer ensartede dimensioneringsprincipper for de samkørende transmissionsnet, så et delsystem ikke sparer og dermed påfører et parallelkørende delsystem afledte investeringer. Nordels rekommandation skaber en teknisk og og økonomisk balance mellem forskellige driftsituationer og hændelser og angiver de acceptable konsekvenser ved kombinationer af disse under hensyntagen til sandsynligheden for, at kombinationen opstår. Netdimensioneringsreglerne er et værktøj til den konkrete planlægning og beskriver detaljeret sammenhængen mellem fem driftstilstande.

Principper for sanering af højspændingsanlæg
Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1995. Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Analyser af den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet
Udgivet af Energistyrelsen januar 1999.  Fås ved henvendelse til Energistyrelsen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.