Forskrifter for systemforhold
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 19. december 2014
Forskrifter for systemforhold
Emnet systemforhold omhandler funktionen af elforsyningssystemet, herunder systemets krav til produktionsapparat, transmissionsnet og samarbejdsforbindelser

Teknisk forskrift TF 2.1.3 Dansk Mvar-ordning
Nærværende Dansk Mvar-ordning gælder grænser for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsnettene og supplerer dermed "Netdimensioneringsregler". Dansk Mvar-ordning er derfor gældende for Energinet.dk, regionale transmissionsselskaber og netselskaber.

Dansk Mvar-ordning er udarbejdet i samarbejde med danske transmissions- og netselskaber.

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning
Forskriften fastlægger krav til alle netvirksomheder i Danmark om at kunne gennemføre automatisk og manuel aflastning af elforbrug med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende elforsyningsnet i særligt anstrengte forsyningssituationer.

Netvirksomhederne skal planlægge og indrette deres aflastning efter kravene i den nyeste revision af forskriften, revision 2.3, men i perioden indtil dette er implementeret hos virksomhederne, er det kravene i revision 1.0, der skal overholdes. Begge revisionerne findes i højremenuen under Læs mere.

Dimensioneringsregler for planering af det nordiska overføringssystem
Nordels netdimensionaringsregler, august 1992, sikrer ensartede dimensioneringsprincipper for de samkørende transmissionsnet, så et delsystem ikke sparer og dermed påfører et parallelkørende delsystem afledte investeringer. Nordels rekommandation skaber en teknisk og og økonomisk balance mellem forskellige driftsituationer og hændelser og angiver de acceptable konsekvenser ved kombinationer af disse under hensyntagen til sandsynligheden for, at kombinationen opstår. Netdimensioneringsreglerne er et værktøj til den konkrete planlægning og beskriver detaljeret sammenhængen mellem fem driftstilstande.

Principper for sanering af højspændingsanlæg
Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1995. Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Analyser af den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet
Udgivet af Energistyrelsen januar 1999.  Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.