Forskrifter for systemforhold
Sidst opdateret 20. december 2016
Forskrifter for systemforhold
Emnet systemforhold omhandler funktionen af det kollektive elforsyningsnet, herunder systemets krav til produktionsapparat, transmissionsnet og samarbejdsforbindelser.

Informationer og  dokumenter omkring systemforhold:

Dansk Mvar-ordning ​Gældende udgave ​Gældende fra
TF 2.1.3 Dansk Mvar-ordning Rev. 1.0 ​1. maj 2010
Udpegning af MVar Ordning Rev 1.0 ​1. maj 2010


Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning
Forskriften fastlægger krav til alle netvirksomheder i Danmark om at kunne gennemføre automatisk og manuel aflastning af elforbrug med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det kollektive elforsyningsnet i særligt anstrengte forsyningssituationer.

Netvirksomhederne skal planlægge og indrette deres aflastning efter kravene i den nyeste revision af forskriften, revision 2.3, men i perioden indtil denne er implementeret hos virksomhederne, er det kravene i revision 1.0, der skal overholdes.

Begge revisioner af TF 2.1.2 kan hentes via links i nedenstående tabel:
Automatisk og manuel elforbrugsaflastning Gældende udgave​ ​Gældende fra
​Rev. 1.0 ​15. oktober 2010
TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning ​Rev. 2.3 ​25. juni 2014
Høringsnotat - TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning ​Rev. 1.0 ​25. juni 2014Dimensioneringsregler for planering af det nordiska overføringssystem
Nordels netdimensioneringsregler, august 1992, sikrer ensartede dimensioneringsprincipper for transmissionsnettet. Nordels rekommandation skaber en teknisk og økonomisk balance mellem forskellige driftssituationer og hændelser og angiver de acceptable konsekvenser ved kombinationer af disse under hensyntagen til sandsynligheden for, at kombinationen opstår. Netdimensioneringsreglerne er et værktøj til netplanlægning og beskriver detaljeret sammenhængen mellem fem driftstilstande.

Nordels netdimensioneringsregler kan hentes via link i nedenstående tabel:

Dimensioneringsregler for planering af det nordiska overføringssystem Gældende udgave​​ Gældende​fra
Nordel dimensioneringsregler ​Rev. 1.0 ​August 1992


Principper for sanering af højspændingsanlæg
Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1995. Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Analyser af den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet
Udgivet af Energistyrelsen, januar 1999.  Fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Kontakt

Jakob Falkenberg KesselNetplanlægning+4529136167Send mail
Jakob Falkenberg Kessel
Knud JohansenSystemdriftsudvikling+4523338839Send mail
Knud Johansen

Læs mere

Generelle dokumenter:

Elinfrastrukturrapporten 2008 (3.241 kB)


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.