Tekniske forskrifter
Sidst opdateret 27. maj 2016
Tekniske forskrifter
De tekniske forskrifter er inddelt i tre grupper. Inden for hver gruppe findes der et antal forskellige forskrifter.

Systemforhold
Funktionskrav og -principper for det samlede elsystem, herunder eksempelvis regler for dimensionering af nettet, krav til forbrugsaflastning, systemmæssige krav til MVAr-balance m.m.

Nettilslutning
Specifikation af hvilke systemmæssige egenskaber et anlæg skal opfylde for at være tilsluttet kollektive net, og hvilke påvirkninger fra nettet et anlæg skal kunne modstå for fortsat at kunne levere en stabil drift. 

Systemdrift 
Specificering af rammer for hvordan en anlægsejer, driftsansvarlig, balanceansvarlig og systemansvarlig skal agere for at bidrage til en stabil og pålidelig systemdrift. Inkluderer systemdriftsbestemmelser og -procedurer samt krav til de samarbejdende kontrolrum.

Herudover specificeres, hvilke systemtjenester produktionsanlæg skal levere til nettet, retningslinjerne for at tage anlæg ud af drift, ansvar for etablering af målinger til systemdriftsforhold og kommunikationsprocedurer ved daglig drift og under skærpede driftsforhold. 

Alle tekniske forskrifter er anmeldt og publiceret i henhold til loven om Energinet.dk.

Hvis der er behov for de engelske dokumenter, så tryk på "English" i menubjælken øverst til højre. Under de enkelte forskriftsgrupper findes beskrivelser og relevante dokumenter i en engelsk udgave.

Tekniske forskrifter i høring
Få et overblik over, hvilke tekniske forskrifter der er i høring.

Tekniske forskrifter i proces
Få et overblik over, hvilke tekniske forskrifter der er under udvikling.

Kontakt

Knud JohansenSystemdriftsudvikling+4523338839Send mail
Knud Johansen
Flemming Brinch NielsenSystemdriftsudvikling+4561244429Send mail
Flemming Brinch Nielsen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.