DataHub
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > DataHub
Sidst opdateret 20. maj 2017
DataHub
DataHub er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.dk. Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.
 
 


 
Hvad er formålet?
DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne.

Hvad gør DataHub?
Alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet i DataHub, som derudover håndterer information om forbrug og forretningsprocesser som for eksempel flytninger, skift af elleverandør osv.

Dermed håndterer DataHub alle måledata og forretningsprocesser for de ca. 3,3 mio. danske elforbrugere. Dette sker for eksempel, når netvirksomhederne indsender måledata på et målepunkt til DataHub, der så videresender til den relevante elleverandør, som derpå kan afregne kunden.

Hvem bruger DataHub?
Aktørerne på det danske elmarked er de primære brugere af DataHub, som herigennem kommunikerer med hinanden om danskernes elforbrug og sikrer, at de har den nødvendige information til at afregne kunderne.

Aktørerne kan kommunikere med DataHub gennem deres egne IT-systemer eller via DataHub Markedsportal, som er en webbaseret adgang til DataHub.

De danske elkunder har mulighed for at se egne data i DataHub via deres elleverandørs hjemmeside eller eloverblik.dk.

DataHub og Engrosmodellen
Den 1. april 2016 blev DataHub opgraderet med den såkaldte Engrosmodel, som ændrede reglerne og rollerne for aktørerne på det danske elmarked. I dag er det således elleverandøren, som er ansvarlig for kommunikation med kunden, herunder afregning, så kunden kun får én samlet elregning.

Udgifterne til transporten af el, elafgifter og PSO afregner elleverandøren med henholdsvis netvirksomhederne og Energinet.dk. Netvirksomhederne afregner elafgifterne med SKAT.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.