Engrosmarked
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Engrosmarked
Sidst opdateret 2. maj 2017
Engrosmarked
Engrosmarkedssiderne henvender sig mest til aktørerne på elmarkedet.
Det danske elmarked er en integreret del af det nordiske elmarked. Handlen på engrosmarkedet for el foregår på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool Spot, som muliggør handel mellem producenter og elhandlere. Engrosmarkedet omfatter to markedspladser: day-ahead markedet, eller på dansk spotmarkedet, og intraday markedet, på dansk kaldet Elbas-markedet.

Det nordiske spotmarked er i dag via markedskobling en del af et fælles marked fra Portugal til Finland. Tilsvarende arbejdes der for et at koble markederne sammen til et fælleseuropæisk marked for intraday.

Liberalisering af elmarkedet
Både nationalt i Danmark og i EU har myndighederne i en årrække arbejdet for at liberalisere elmarkedet og dermed skabe et velfungerende indre marked med fri konkurrence inden for produktion og handel med el.

EU’s elmarkedsdirektiver fra henholdsvis 1996 og 2003 igangsatte en gradvis åbning af elmarkedet og siden 2003 har alle danske forbrugere frit kunnet vælge elleverandør.

Samtidig førte direktiverne til adskillelse af selve ledningsnettet fra produktionen af el, så alle aktører på elmarkedet har lige adgang til at benytte ledningsnettet.

Tredje liberaliseringspakke
I 2009 vedtog EU en tredje liberaliseringspakke for at sikre opfyldelsen af målet om et velfungerende, effektivt og åbent indre marked.

Pakken stillede især øgede krav til transmissionssystemoperatørers uafhængighed, forstærkede tilsynsmyndighederne og sikrede dem bedre koordinering på europæisk niveau samt stillede krav til etablering af et forpligtende samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne i Europa (ENTSO-E).

Faktorer der påvirker elprisen i Danmark
Den danske elpris på spotmarkedet bliver sat time for time på elbørsen. Men hvilke faktorer påvirker underliggende den danske elspotpris?

Energinet.dk har udfærdiget et notat, der forholdsvis kort og enkelt beskriver hvilke faktorer, der har størst indflydelse på elprisen i Danmark.

Hent notatet i højre side, eller læs mere her: Hvad påvirker elpriserne i Danmark?

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.