Aktuelle tariffer og gebyrer
Sidst opdateret 8. maj 2017
Aktuelle tariffer og gebyrer
Tarifferne for forbrug anvendes ved afregningen mellem Energinet.dk og netvirksomheder.

1. Tariffer for forbrug
Tarifferne for forbrug anvendes ved afregningen mellem Energinet.dk og netvirksomheder. Ved denne afregning anvendes 3 tariffer:

1) Transmission Nettarif
2) Systemtarif
3) PSO-tarif (offentlige forpligtelser)

Afregningsgrundlaget for alle 3 tariffer er lig bruttoforbruget for netvirksomheder uden nettoafregnede egenproducenter. For netvirksomheder med nettoafregnede egenproducenter gælder særlige forhold som omtalt i det følgende.  

 

1.1 Net- og systemtariffer

Transmission Nettariffen dækker Energinet.dk's omkostninger ved det danske transmissionsnet (400/150/132 kV), mens systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet, systemdrift m.v. De to tariffer er vist i tabel 1.  

Tabel 1. Transmission Nettarif og systemtarif 2017

 øre/kWh
 Transmission Nettarif
      5,9
 Systemtarif
2,4

Afregningsgrundlaget for såvel transmission nettariffen og systemtariffen er som udgangspunkt bruttoforbruget. For netvirksomheder med nettoafregnede egenproducenter anvendes dog et korrigeret afregningsgrundlag, der tager højde for, at disse egenproducenter ikke skal skal betale transmission nettarif og systemtarif af den del af deres forbrug, som de dækker ved egen produktion.Transmssion Nettariffen i tabel 1 gælder ved afregning på 50/10 kV siden af 132/150 kV transformere og indeholder derfor omkostninger til 132 kV transformerne.

Tabel 2. Transmission Nettarif, 132/150 kV

øre/kWh
 

Transmission Nettarif, 132/150 kV

              5,7

Kunder med egne 132/150 kV transformere, der afregnes på 132/150 kV siden, skal betale Transmission Nettarif, 132/150 kV.

  

 1.2 PSO-tarif

PSO-tariffen dækker Energinet.dk's omkostninger ved offentlige forpligtelser som fastsat i Elloven. Tariffen opkræves hos netselskaberne for den mængdé, der vedrører forbruget i forsyningsområdet. 

Tabel 3. PSO-tariffen for 2. kvartal 2017

 øre/kWh
 
 PSO-tarif
14,4

 

Afregningsgrundlaget for PSO-tariffen er bruttoforbruget. For nettoafregnede egenproducenter anvendes en reduceret PSO-tarif for den del af deres forbrug, som de dækker ved egen produktion. Reduktionen svarer til omkostningerne ved pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker.

 
Tabel 4. Reduceret PSO-tarif egenproduktion og PSO-tariffens VE-andel for 2. kvartal 2017
 øre/kWh
 
Reduceret PSO-tarif egenproduktion
          0,4
PSO-tariffens VE-andel
9,7

 

1.3 Samlet betaling
For netvirksomheder uden nettoafregnede egenproducenter, skal der alt i alt betales den i tabel 4 viste tarif pr. kWh bruttoforbrug.
 
Tabel 5. Samlet betaling for 2. kvartal 2017

 øre/kWh
 
Transmission Nettarif
5,9
Systemtarif
2,4
PSO-tarif
14,4
Forbrugstariffer i alt
22,7

 

2. Indfødningstarif, produktion

Indfødningstariffen for produktion fremgår af tabel 6. 

Tabel 6. Indfødningstarif produktion 2017

 øre/kWh
 
Indfødningstarif, produktion
 0,3

Vindmøller og decentrale værker, der fortsat er omfattet af aftagepligt, er fritaget for indfødningstariffen

For den øvrige produktion er afregningsgrundlaget nettoproduktionen, for nettoafregnede egenproducenter dog egenproducentens salg. Indfødningstariffen afregnes med den balanceansvarlige for den pågældende produktion.

Kontakt

Lennart Johann DahlquistProjektøkonomi+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.