Næste kvartals tariffer
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 16. juni 2015
Næste kvartals tariffer
El-tariffer for 3. kvartal 2015

Energinet.dk har fastsat PSO-tariffer for 3. kvartal 2015.  

 El-tariffer pr. 1. juli 2015

 Øre/kWh

Q3 2015

 Nettarif 

 4,2

 Systemtarif

2,9

 PSO-tarif

21,8

Forbrugstariffer i alt

28,9

Nettarif for produktion

0,3 

Net- og Systemtariffen, samt nettarif for produktion (indfødningstarif), er årstariffer gældende for hele 2015 og ændres derfor som udgangspunkt ikke i løbet af året.

 

PSO-tarif pr. 1. juli 2015

 Øre/kWh

Q3 2015

PSO-tarif

21,8

Store elforbrugere (>100 GWh)

8,5

Nettoafregnede forbrugere

1,3

PSO-tariffen for 3. kvartal 2015 er fastsat til 21,8 øre/kWh. Tariffen er fastsat ud fra elpriser for 3. kvartal 2015 på 18,6 øre/kWh i Vestdanmark og 19,8 øre/kWh i Østdanmark.

Store elforbrugere (elforbrugere med et forbrug der overstiger 100 GWh/år pr. forbrugssted) betaler en reduceret PSO-tarif, for den del af deres forbrug, der overstiger 100 GWh. I 3. kvartal 2015 er tariffen for forbrug > 100 GWh/år fastsat til 8,5 øre/kWh.

Nettoafregnede forbrugere (elforbrugere der producerer energi til eget forbrug) er fritaget for at betale den del af PSO-tariffen, der vedrører systemansvarets tilskud til miljøvenlig el. De nettoafregnede forbrugeres PSO-tarif for 3. kvartal 2015 er fastsat til  1,3 øre/ kWh. 

 

Treledstarif til decentrale kraftvarmeværker pr. 1. juli 2015

Tariffen er beregnet i henhold til § 16 i BEK nr. 1367 af 15. december 2004.

Treledstarif (øre/kWh)

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

Gns.*
 A1/A2-tarif (60/10 kV og 50/10 kV) 19,4 46,0 62,4 36,0
 B1/B2-tarif (10/0,4 kV) 19,6 48,2 66,1 37,5
 C-tarif (0,4 kV-net) 20,2 51,7 72,3 40,1

 *Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

Den nævnte tarif gælder både i det østdanske og vestdanske elsystem. Fordelingen af timer på lav-, høj- og spidslast på hverdage fremgår af nedenstående tabel.

Standardtarifperioder

 Hverdage

Lavlast

Højlast

Spidslast

 Vinter (oktober - marts)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 17.00
19.00 – 21.00

 08.00 – 12.00
17.00 – 19.00

 Sommer (april - september)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 21.00

 08.00 – 12.00

Lavlastdage: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag 2., Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december.

Bemærk, at Energinet.dk efter forudgående varsel kan flytte tarifperioden for hvert enkelt værk, jf. § 17, stk. 3 i BEK nr. 1367.

Nogle få decentrale anlæg i det vestdanske elsystem afregnes efter den særskilte aftale, der kaldes "gammel aftale" og "1988-aftale". For disse få anlæg gælder, at fordelingen af deres produktion på lav-, høj- og spidslast følger de oprindelige aftaler. Tariffen i henhold til "gammel aftale" fremgår af Tabel 8.

Tarif - gammel aftale (øre/kWh) pr. 1. juli 2015

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

 Gns.*

 Gammel aftale 14,9 46,5 88,6 39,1

*Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

 

Tarif for minikraftanlæg <20 kW - Energibetaling ved salg til elselskaber (øre/kWh) pr. 1.  juli 2015

 Producentniveau

 C-lavspænding*

 Enhedstarif øre/kWh

41,5

*Fordelingen er 45,9 % i lavlast, 33,5 % i højlast og 20,6 % i spidslast

Balanceringsgebyr
Balanceansvarlige aktører skal i 2013 betale følgende gebyrer til Energinet.dk:
1) et månedligt gebyr på 1500 DKK/måned
2) et gebyr på 1,00 DKK pr. MWh købt eller solgt balancekraft til dækning af
ubalancer vedrørende forbrug og handel
3) et gebyr på 0,59 DKK/MWh faktisk produktion
4) et gebyr på 1,31 DKK/MWh faktisk forbrug7

Kontakt

Lennart Johann DahlquistBusiness Support+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.