Næste kvartals tariffer
Sidst opdateret 9. december 2016
Næste kvartals tariffer
El-tariffer for 1. kvartal 2017

Energinet.dk har fastsat tariffer gældende fra 1. kvartal 2017.  

El-tariffer pr. 1. januar 2017

 Øre/kWh

2017

 Transmission Nettarif 

    5,9

 Systemtarif

2,4

 PSO-tarif

17,3

Forbrugstariffer i alt

25,6

Indfødningstarif, produktion

0,3 

 

øre/kWh
 2017
Transmission Nettarif 132/150 kV
       5,7

System - og nettariffer er årstariffer gældende for hele 2017 og ændres derfor som udgangspunkt ikke i løbet af året.

 

PSO-tarif pr. 1. januar 2017

 Øre/kWh

Q1 2017

PSO-tarif

17,3

Reduceret PSO-tarif, egenproduktion

0,3

PSO-tariffens VE-andel

13,5

PSO-tariffen for 1. kvartal 2017 er fastsat til 17,3 øre/kWh. Tariffen er fastsat ud fra elpriser for 1. kvartal 2017 på 20,2 øre/kWh i Vestdanmark og 22,8 øre/kWh i Østdanmark.

Reduceret PSO-tarif, egenproduktion: Elforbrugere der producerer energi til eget forbrug, er fritaget for at betale den del af PSO-tariffen, der vedrører systemansvarets tilskud til miljøvenlig el. Den reducerede PSO-tarif for egenproduktion for 1. kvartal 2017 er fastsat til 0,3 øre/ kWh. 

PSO-tariffens VE-andel er for 1. kvartal 2017 fastsat til 13,5 øre/kWh.  

 

Læs mere om PSO-tariffen for 1. kvartal 2017 i Pdf-dokument under "Læs mere"

Kontakt

Lennart Johann DahlquistBusiness Support+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.