Næste kvartals tariffer
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 16. september 2015
Næste kvartals tariffer
El-tariffer for 4. kvartal 2015

Energinet.dk har fastsat PSO-tariffer for 4. kvartal 2015.  

 El-tariffer pr. 1. oktober 2015

 Øre/kWh

Q4 2015

 Nettarif 

 4,2

 Systemtarif

2,9

 PSO-tarif

25,5

Forbrugstariffer i alt

32,6

Nettarif for produktion

0,3 

Net- og Systemtariffen, samt nettarif for produktion (indfødningstarif), er årstariffer gældende for hele 2015 og ændres derfor som udgangspunkt ikke i løbet af året.

 

PSO-tarif pr. 1. oktober 2015

 Øre/kWh

Q4 2015

PSO-tarif

25,5

Store elforbrugere (>100 GWh)

n/a

Nettoafregnede forbrugere

1,2

PSO-tariffen for 4. kvartal 2015 er fastsat til 25,5 øre/kWh. Tariffen er fastsat ud fra elpriser for 4. kvartal 2015 på 17,0 øre/kWh i Vestdanmark og 18,6 øre/kWh i Østdanmark.

Ny tilskudsordning giver statstilskud til energiintensive virksomheder, hvilket ophæver §9 i Lov om elforsyning, der giver el-forbrugere med et forbrug over 100 GWh pr. forbrugssted pr. år en reduceret tarif. For mere information henvises til Energistyrelsen.

Nettoafregnede forbrugere (elforbrugere der producerer energi til eget forbrug) er fritaget for at betale den del af PSO-tariffen, der vedrører systemansvarets tilskud til miljøvenlig el. De nettoafregnede forbrugeres PSO-tarif for 4. kvartal 2015 er fastsat til  1,2 øre/ kWh. 

 

Treledstarif til decentrale kraftvarmeværker pr. 1. oktober 2015

Tariffen er beregnet i henhold til § 16 i BEK nr. 1367 af 15. december 2004.

Treledstarif (øre/kWh)

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

Gns.*
 A1/A2-tarif (60/10 kV og 50/10 kV) 19,1 45,7 62,1 35,7
 B1/B2-tarif (10/0,4 kV) 19,4 47,9 65,8 37,2
 C-tarif (0,4 kV-net) 20,0 51,4 72,0 39,8

 *Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

Den nævnte tarif gælder både i det østdanske og vestdanske elsystem. Fordelingen af timer på lav-, høj- og spidslast på hverdage fremgår af nedenstående tabel.

Standardtarifperioder

 Hverdage

Lavlast

Højlast

Spidslast

 Vinter (oktober - marts)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 17.00
19.00 – 21.00

 08.00 – 12.00
17.00 – 19.00

 Sommer (april - september)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 21.00

 08.00 – 12.00

Lavlastdage: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag 2., Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december.

Bemærk, at Energinet.dk efter forudgående varsel kan flytte tarifperioden for hvert enkelt værk, jf. § 17, stk. 3 i BEK nr. 1367.

Nogle få decentrale anlæg i det vestdanske elsystem afregnes efter den særskilte aftale, der kaldes "gammel aftale" og "1988-aftale". For disse få anlæg gælder, at fordelingen af deres produktion på lav-, høj- og spidslast følger de oprindelige aftaler. Tariffen i henhold til "gammel aftale" fremgår af Tabel 8.

Tarif - gammel aftale (øre/kWh) pr. 1. oktober 2015

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

 Gns.*

 Gammel aftale 15,0 46,6 88,9 39,3

*Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

 

Tarif for minikraftanlæg <20 kW - Energibetaling ved salg til elselskaber (øre/kWh) pr. 1.  oktober 2015

 Producentniveau

 C-lavspænding*

 Enhedstarif øre/kWh

41,2

*Fordelingen er 45,9 % i lavlast, 33,5 % i højlast og 20,6 % i spidslast

Balanceringsgebyr
Balanceansvarlige aktører skal i 2013 betale følgende gebyrer til Energinet.dk:
1) et månedligt gebyr på 1500 DKK/måned
2) et gebyr på 1,00 DKK pr. MWh købt eller solgt balancekraft til dækning af
ubalancer vedrørende forbrug og handel
3) et gebyr på 0,59 DKK/MWh faktisk produktion
4) et gebyr på 1,31 DKK/MWh faktisk forbrug7

Kontakt

Lennart Johann DahlquistBusiness Support+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.