Næste kvartals tariffer
Sidst opdateret 12. september 2016
Næste kvartals tariffer
El-tariffer for 4. kvartal 2016

Energinet.dk har fastsat tariffer gældende fra 4. kvartal 2016.  

 El-tariffer pr. 1. oktober 2016

 Øre/kWh

2016

 Transmission Nettarif 

 4,3

 Systemtarif

3,9

 PSO-tarif

22,1

Forbrugstariffer i alt

30,3

Indfødningstarif, produktion

0,3 

 

øre/kWh
 2016
Transmission Nettarif 132/150 kV
              4,1

System - og nettariffer er årstariffer gældende for hele 2016 og ændres derfor som udgangspunkt ikke i løbet af året.

 

PSO-tarif pr. 1. oktober 2016

 Øre/kWh

Q4 2016

PSO-tarif

22,1

Reduceret PSO-tarif, egenproduktion

1,3

PSO-tariffens VE-andel

15,3

PSO-tariffen for 4. kvartal 2016 er fastsat til 22,1 øre/kWh. Tariffen er fastsat ud fra elpriser for 4. kvartal 2016 på 17,2 øre/kWh i Vestdanmark og 19,9 øre/kWh i Østdanmark.

Reduceret PSO-tarif, egenproduktion: Elforbrugere der producerer energi til eget forbrug, er fritaget for at betale den del af PSO-tariffen, der vedrører systemansvarets tilskud til miljøvenlig el. Den reducerede PSO-tarif for egenproduktion for 4. kvartal 2016 er fastsat til 1,3 øre/ kWh. 

PSO-tariffens VE-andel er for 4. kvartal 2016 fastsat til 15,3 øre/kWh.  

Kontakt

Lennart Johann DahlquistBusiness Support+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.