Næste kvartals tariffer
Sidst opdateret 11. marts 2016
Næste kvartals tariffer
El-tariffer for 2. kvartal 2016

Energinet.dk har fastsat tariffer gældende fra 2. kvartal 2016.  

 El-tariffer pr. 1. april 2016

 Øre/kWh

2016

 Nettarif 

 4,3

 Systemtarif

3,9

 PSO-tarif

24,7

Forbrugstariffer i alt

32,9

Nettarif for produktion

0,3 

 

øre/kWh
 2016
Nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV
              4,1

System - og nettariffer er årstariffer gældende for hele 2016 og ændres derfor som udgangspunkt ikke i løbet af året.

 

PSO-tarif pr. 1. april 2016

 Øre/kWh

Q2 2016

PSO-tarif

24,7

Nettoafregnede forbrugere

1,0

PSO-tariffens VE-andel

15,1

PSO-tariffen for 2. kvartal 2016 er fastsat til 24,7 øre/kWh. Tariffen er fastsat ud fra elpriser for 2. kvartal 2016 på 13,2 øre/kWh i Vestdanmark og 14,1 øre/kWh i Østdanmark.

Nettoafregnede forbrugere (elforbrugere der producerer energi til eget forbrug) er fritaget for at betale den del af PSO-tariffen, der vedrører systemansvarets tilskud til miljøvenlig el. De nettoafregnede forbrugeres PSO-tarif for 2. kvartal 2016 er fastsat til 1,0 øre/ kWh. 

PSO-tariffens VE-andel er for 2. kvartal 2016 fastsat til 15,1 øre/kWh.  

 

 

Treledstarif til decentrale kraftvarmeværker pr. 1. oktober 2015 (Opdateres snarest)

Tariffen er beregnet i henhold til § 16 i BEK nr. 1367 af 15. december 2004.

Treledstarif (øre/kWh)

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

Gns.*
 A1/A2-tarif (60/10 kV og 50/10 kV) 19,1 45,7 62,1 35,7
 B1/B2-tarif (10/0,4 kV) 19,4 47,9 65,8 37,2
 C-tarif (0,4 kV-net) 20,0 51,4 72,0 39,8

 *Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

Den nævnte tarif gælder både i det østdanske og vestdanske elsystem. Fordelingen af timer på lav-, høj- og spidslast på hverdage fremgår af nedenstående tabel.

Standardtarifperioder

 Hverdage

Lavlast

Højlast

Spidslast

 Vinter (oktober - marts)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 17.00
19.00 – 21.00

 08.00 – 12.00
17.00 – 19.00

 Sommer (april - september)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 21.00

 08.00 – 12.00

Lavlastdage: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag 2., Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december.

Bemærk, at Energinet.dk efter forudgående varsel kan flytte tarifperioden for hvert enkelt værk, jf. § 17, stk. 3 i BEK nr. 1367.

Nogle få decentrale anlæg i det vestdanske elsystem afregnes efter den særskilte aftale, der kaldes "gammel aftale" og "1988-aftale". For disse få anlæg gælder, at fordelingen af deres produktion på lav-, høj- og spidslast følger de oprindelige aftaler. Tariffen i henhold til "gammel aftale" fremgår af Tabel 8.

Tarif - gammel aftale (øre/kWh) pr. 1. oktober 2015

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

 Gns.*

 Gammel aftale 15,0 46,6 88,9 39,3

*Gns. er beregnet ved 50/30/20 % fordeling.

 

Tarif for minikraftanlæg <20 kW - Energibetaling ved salg til elselskaber (øre/kWh) pr. 1.  oktober 2015

 Producentniveau

 C-lavspænding*

 Enhedstarif øre/kWh

41,2

*Fordelingen er 45,9 % i lavlast, 33,5 % i højlast og 20,6 % i spidslast

Balanceringsgebyr
Balanceansvarlige aktører skal i 2013 betale følgende gebyrer til Energinet.dk:
1) et månedligt gebyr på 1500 DKK/måned
2) et gebyr på 1,00 DKK pr. MWh købt eller solgt balancekraft til dækning af
ubalancer vedrørende forbrug og handel
3) et gebyr på 0,59 DKK/MWh faktisk produktion
4) et gebyr på 1,31 DKK/MWh faktisk forbrug7

Kontakt

Lennart Johann DahlquistBusiness Support+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.