Treledstariffen
Sidst opdateret 3. november 2015
Treledstariffen

Treledstarif til decentrale kraftvarmeværker
Treledstariffen for decentrale kraftvarmeværker fremgår af Tabel 6. Tariffen er beregnet i henhold til § 16 i BEK nr. 1367 af 15. december 2004.

Treledstarif (øre/kWh) pr. 1. oktober 2015

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

 A1/A2-tarif (60/10 kV og 50/10 kV) 19,1 45,7 62,1
 B1/B2-tarif (10/0,4 kV) 19,4 47,9 65,8
 C-tarif (0,4 kV-net) 20,0 51,4 72,0

 Den nævnte tarif gælder både i det østdanske og vestdanske elsystem. Fordelingen af timer på lav-, høj- og spidslast på hverdage fremgår af nedenstående tabel.

Standardtarifperioder

 Hverdage

Lavlast

Højlast

Spidslast

 Vinter (oktober - marts)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 17.00
19.00 – 21.00

 08.00 – 12.00
17.00 – 19.00

 Sommer (april - september)

 21.00– 06.00

 06.00 – 08.00
12.00 – 21.00

 08.00 – 12.00

Lavlastdage: Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december.

Bemærk, at Energinet.dk efter forudgående varsel kan flytte tarifperioden for hvert enkelt værk, jf. § 17, stk. 3 i BEK nr. 1367.

Nogle få decentrale anlæg i det vestdanske elsystem afregnes efter den særskilte aftale, der kaldes "gammel aftale" og "1988-aftale". For disse få anlæg gælder, at fordelingen af deres produktion på lav-, høj- og spidslast følger de oprindelige aftaler. Tariffen i henhold til "gammel aftale" fremgår af Tabel 8.

Tarif - gammel aftale (øre/kWh) 

 

 Lavlast

Højlast

Spidslast

 Snit*

 Gammel aftale 15,0 46,6 88,9 39,3

* Gennemsnit beregnet ved 50/30/20 % fordeling

Tarif for minikraftanlæg <20 kW
Energibetaling ved salg til elselskaber (øre/kWh)

 Producentniveau

 C-lavspænding*

 Enhedstarif øre/kWh

41,2

*Fordelingen er 45,9 % i lavlast, 33,5 % i højlast og 20,6 % i spidslast7

Kontakt

Ivar AlbertsenRegnskab og Rapportering+4523338546Send mail
Ivar Albertsen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.