Tariffer og priser
Sidst opdateret 13. februar 2013
Tariffer og priser
Transmissionstarifferne i den danske energisektor reguleres af Lov om Energinet.dk og overvåges af Energitilsynet.

Energinet.dk's tariffer for el er baseret på de bagvedliggende omkostninger. I lov om Energinet.dk er disse beskrevet som nødvendige omkostninger og nødvendig forrentning. Nødvendige omkostninger er driftsomkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger samt administrationsomkostninger. Omkostningerne fordeles til gastarifferne, el-systemtariffen, el-nettariffen og PSO-tariffen.

Nødvendig forrentning dækker konsolidering af virksomheden Energinet.dk.

De danske el-tariffer opdeles i system- og nettarif. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. Nettariffen, for både forbrugere og producenter, dækker omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kv nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.

Kontakt

Lennart Johann DahlquistProjektøkonomi+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Fakta


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.