Reserver og regulerkraft
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 3. februar 2014
Reserver og regulerkraft
For hele tiden at sikre den fysiske balance i elsystemet, har Energinet.dk brug for regulerkraft og forskellige typer af reserver.

Regulerkraft
Regulerkraft er produktionskapacitet eller forbrug, som aktørerne tilbyder Energinet.dk i selve driftsdøgnet. Princippet er, at de balanceansvarlige aktører indsender tilbud på op- og nedregulering med angivelse af tilbudt mængde (MW) og en aktiveringspris (kr/MWh).

Energinet.dk sender de danske regulerkraftbud til NOIS (Nordic Operation Information System), som er en fællesnordisk liste, hvor buddene optræder sammen med tilbud fra norske, svenske og finske aktører. Er der behov for regulering et sted i Norden, aktiveres de bud på den fælles liste, der er mest fordelagtige under hensyn til eventuelle net-begrænsninger mellem landene.

Uanset om behovet for regulering opstår i Danmark eller det øvrige Norden, vil det være Energinet.dk, der aktiverer danske regulerkraftbud. Ved opregulering køber Energinet.dk den nødvendige mængde regulerkraft af den balanceansvarlige aktør, der har sendt de opreguleringsbud, der har den laveste pris. Ved nedregulering sælger Energinet.dk over-skudsmængde til den balanceansvarlige aktør, der har sendt de nedreguleringsbud, der har den højeste pris. Prissætning af regulerkraft og balancekraft foregår til marginalpris - læs mere herom i markedsforskrift C2, se "læs mere" i højremenuen.

Priserne for regulerkraft/balancekraft kan følges på Nord Pool Spots hjemmeside (se link i højremenuen) og kan downloades fra Energinet.dk's hjemmeside "Udtræk af markedsdata" (se link i højremenuen).

Reserver
Reserver er produktionskapacitet eller forbrug, som aktørerne forlodt stiller til rådighed for Energinet.dk mnod en rådighedsbetaling. Energinet.dk køber forskellige former for reserver, der bl.a. adskilelr sig ved aktivieringshastighed- og form. sædvanligvis benyttes udtrykket "systemydelser" som en fællesbetegnelse for der reserver, som Energinet.dk køber for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet.- Læs mere om systemydelser under Links.

 

 

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.