Forskrifter
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Forskrifter
Sidst opdateret 27. maj 2016
Forskrifter
De tekniske forskrifter og markedsforskrifterne er to forskellige former for retningslinjer, som henvender sig til elsystemets aktører.

Markedsforskrifter
Netvirksomheder og kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på elmarkedet i Danmark reguleres af markedsforskrifterne.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nødvendige for, at elmarkedet kan fungere, og afregningen kan gennemføres på korrekt vis. Markedsforskrifterne omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, balanceafregning samt normer for overførsel af data mellem aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod balanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder. Netvirksomheders og kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på elmarkedet i Danmark reguleres af markedsforskrifterne.

Oversigt over markedsforskrifter - se menupunktet "Markedsforskrifter" i venstremenuen.

Tekniske forskrifter
De tekniske forskrifter er krav og retningslinjer, som er vigtige for den fysiske drift og systemsikkerhed for det kollektive elforsyningsnet med tilkoblede anlæg. De tekniske forskrifter retter sig typisk mod netvirksomheder, anlægsejere, projektudviklere, producenter af anlægskomponenter og driftsansvarlige.
 
Oversigt over tekniske forskrifter - se menupunktet "Tekniske forskrifter" i venstremenuen.

Metoder i forskrifterne
Metoder i forskrifterne er beskrevet, anmeldt og publiceret i henhold til loven om Energinet.dk.

Oversigt over metoder i forskrifterne - se menupunktet "Metoder i forskrifterne" i venstremenuen.

Historiske forskrifter
Oversigt over de historiske forskrifter er opdelt i markedsforskrifter og tekniske forskrifter. Forskrifterne er opdelt i tabeller efter emneområder.

Oversigt over  historiske forskrifter - se menupunktet "Historiske forskrifter" i venstremenuen.

Kontakt

Henning ParboSystemydelser+4523338621Send mail
Henning Parbo
Knud JohansenSystemdriftsudvikling+4523338839Send mail
Knud Johansen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.