Forskrifter for nettilslutning
Sidst opdateret 1. maj 2017
Forskrifter for nettilslutning
Forskrifter for tilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet

Informationer og dokumenter omkring nettilslutning:


I overensstemmelse med kravene i TF 3.2.1, TF 3.2.2 og TF 3.2.5 er der blevet indført positivlister for vekselrettere og husstandsvindmøller mindre end 50 kW for at lette den teknisk-administrative proces. De tekniske krav for at blive registreret på positivlisterne er specificeret i TF 3.2.1, TF 3.2.2 og TF 3.2.5. Information omkring optagelse på positivlisterne kan findes her.

Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg mindre end 11 kW
Denne tekniske forskrift indeholder bestemmelser for anlæg med en mærkeeffekt til og med 11 kW, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som anlægget skal designes efter og overholde gennem levetiden.

TF 3.2.1 og tilhørende bilag kan hentes via links i nedenstående tabel:

Anlæg til og med 11 kW​ ​Gældende udgave

​Gældende
fra​

TF 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW ​Rev. 2
30. juni 2016
Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW revision 2 - Publiceret udgave ​Rev. 2 ​1. maj 2017
TF 3.2.1 Bilag 1 - Dokumentation Rev. 0​​ 30. juni 2016​​
TF 3.2.1 - samlede høringskommentarer, juni 2016 Rev. 1​ ​21. juni 2016​
Tolkning af begrænsende komponent og tilhørende krav​ ​Version 1.0 ​​4. januar 2012Teknisk forskrift 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kW

Denne tekniske forskrift indeholder bestemmelser for solcelleanlæg større end 11 kW, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som solcelleanlæg skal designes efter og overholde gennem levetiden.

TF 3.2.2 og tilhørende vejledninger kan hentes via links i nedenstående tabel: 

​Solcelleanlæg større end 11 kW

Gældende udgave

​Gældende
fra
TF 3.2.2 for solcelleanlæg større end 11 kW ​Rev. 4 ​14. juli 2016
TF 3.2.2 - separat bilag 1 Dokumentation, rev. 3 ​Rev. 3 ​​​20. februar 2017
​TF 3.2.2 - Samlede høringskommentarer - juni 2016 ​- ​21. juni 2016
​TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre ​Rev. 0 ​27. november 2014
​TF 3.2.2 Vejledning til signalliste ​Rev. 0 ​27. november 2014
​TF 3.2.2 Signalliste for solcelleanlæg ​Rev. 0 ​​19. januar 2015
​TF 3.2.2 Signalliste for solcelleanlæg ​​Rev. 0 ​​19. januar 2015
TF 3.2.2 Vejledning til verifikationsrapport ​ ​Rev. 0 ​​27. november 2014

 

Teknisk forskrift  3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW 
Denne tekniske forskrift er en sammenlægning af to tidligere forskrifter, nemlig teknisk forskrift 3.2.3 og teknisk forskrift 3.2.4.

Forskriften indeholder bestemmelser for termiske anlæg større end 11 kW, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som anlæg skal designes efter og overholde gennem levetiden.

TF 3.2.3 og tilhørende bilag kan hentes via links i nedenstående tabel:

​Termiske anlæg større end 11 kW Gældende udgave​​

Gældende
fra​​

TF 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW Rev. 1
10. januar 2017
Tillæg til teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW revision 2 - Publiceret udgave ​Rev. 2 ​1. maj 2017
TF 3.2.3 Bilag 1 - Dokumentation - separat bilagsdokument Rev. 1​​ ​10. januar 2017
14-26077-118 TF 3.2.3 - Samlede høringskommentarer - december 2016.pdf -​​ 10. januar 2017​
TF 3.2.3 - Ekstra høringskommentar - december 2016 ​- ​16. januar 2017


Teknisk forskrift  3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW
Denne tekniske forskrift indeholder bestemmelser for vindkraftanlæg større end 11 kW, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som vindkraftanlæg skal designes efter og overholde gennem levetiden.

TF 3.2.5 og tilhørende vejledninger kan hentes via links i nedenstående tabel:

​Vindkraftanlæg større end 11 kW Gældende udgave ​Gældende fra​
TF 3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW ​Rev. 4
22. juli 2016
TF 3.2.5 Bilag 1 Dokumentation ​Rev. 2 22. juli 2016
​TF 3.2.5 - Samlede høringskommentarer - juni 2016 ​- ​21. juni 2016
TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre ​ ​Rev. 0 ​15. december  2014
​TF 3.2.5 Vejledning til signalliste ​Rev. 0 ​15. december  2014
​TF 3.2.5 Signalliste for vindkraftværker ​Rev. 1 ​7. januar 2015
TF 3.2.5 Signalliste for vindkraftværker​ ​Rev. 1 ​7. januar 2015
TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport​ ​Rev. 0 ​15. december 2014
 

Teknisk forskrift 3.4.1 Spændingskvalitet

Denne tekniske forskrift indeholder grænseværdier for tilladelige spændingsforstyrrelser fra forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskriften specificerer de krav til spændingskvalitet i tilslutningspunktet, som de enkelte forbrugsanlæg skal overholde, hvis de tilsluttes transmissionsnettet.

TF 3.4.1 og tilhørende dokumenter kan hentes via links i nedenstående tabel:  
​Spændingskvalitet for forbrugsanlæg  Gældende ​udgave Gældende fra​​
TF 3.4.1 Spændingskvalitet​ ​​Rev. 1.3 ​1. maj 2013
TF 3.4.1 Høringsnotat Spændingskvalitet​ ​Rev. 0 ​1. maj 2013
TF 3.4.1 Diagram for nettilslutning af forbrugsenheder ​ ​Rev. 0 ​​1. maj 2013
   

 

Kontakt

Flemming Brinch NielsenSystemdriftsudvikling+4561244429Send mail
Flemming Brinch Nielsen

Læs mere

Generelle dokumenter:

Procesdiagrammer - produktionsanlæg

 Større end 11 kW (80 kB)


Positivlister
Det er blevet besluttet, at ansvar og administration af positivlisterne overgår til Dansk Energi. Yderligere oplysninger om positivlisterne kan findes i nedenstående link:

Positivlister


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.