1.oktober: Sådan søger du solcellepuljen
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Nyheder
Publiceret 29. september 2015 kl. 11.08
1.oktober: Sådan søger du solcellepuljen
Den 1. oktober 2015, kl 10.00 åbner Energinet.dk for, at kommende solcelleejere kan søge om at få del i en 40,99 MW pulje med støtte til solcellestrøm. Vær opmærksom på nye krav til din ansøgning.
​Den 1. oktober 2015 klokken 10.00 åbner Energinet.dk for, at kommende solcelleejere kan søge om at få del i en pulje med særlig støtte – forhøjet pristillæg – for den strøm, solcelleanlægget kommer til at producere eller den overskydende strøm, du ikke selv kan bruge.
 
DU FINDER ANSØGNINGSPORTALEN PÅ HJEMMESIDEN VED AT KLIKKE HER.
 
Det er private husejere, boligforeninger, private udlejer af lejeboliger og solcellelav, der kan søge.
 
Du finder en vejledning til, hvordan du søger her.
 
Du skal være opmærksom på, at der i forhold til forårets ansøgningsrunde er kommet nye krav til, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvem der kan få støtte.
 
Du må ikke samtidig modtage anden støtte
For eksempel kan du ikke både få pristillæg for din solcellestrøm og samtidig få det såkaldte ”håndværkerfradrag” i forbindelse med, at dit anlæg bliver sat op eller monteret. Det er dobbeltstøtte og i strid med reglerne. Du skal altså vælge, hvilken støtte, du mener, er bedst for dig. Du skal derfor i ansøgningen bekræfte, at du ikke får anden støtte til dit solcelleanlæg, hverken til etablering eller drift.
 
Flere nye krav
Du skal også oplyse om anlæggets købspris, installationsomkostninger, om dit hus er opvarmet med elvarme mv. Også det er nyt. Det skal vi bruge til at kontrollere, at støtten har såkaldt ”tilskyndelsesvirkning” – kort fortalt om du har brug for støtte, for at du er ”tilskyndet” til at sætte anlægget op eller ej.
Hvis det er dyrere for dig at have et solcelleanlæg end ikke at have et solcelleanlæg, så vil pristillægget tilskynde dig til at få solcelleanlægget for at det økonomisk kan løbe rundt. Du må regne alle udgifterne til køb af anlægget, betaling til elinstallatøren mv. med.
Hvis du samlet set  - før udbetaling af evt. støtte - kommer til at sidde billigere ved at anskaffe dig et solcelleanlæg, så har du ikke brug for støtte eller tilskyndelse for at få det til at løbe rundt, og du er derfor ikke berettiget til pristillæg.

De nye krav er kommet efter en diskussion mellem Danmark og EU om reglerne for statsstøtte til vedvarende energiproduktion.
 
Du finder en tjekliste til, hvad din ansøgning skal indeholde her.
 
De nye krav blev offentliggjort med en bekendtgørelse onsdag 23. september 2015. Du finder den her.
 
HUSK dit anlæg må ikke være etableret
Det er kun muligt at få tilskud til nye solcelleanlæg. Anlæg, der allerede er sat op, kan ikke få støtte. Du søger altså om tilsagn og et ”ja” til at få del i solcellepuljen, inden anlægget bliver sat op.
 
Husk også, at du i din ansøgning skal vedlægge en aftale om køb af et solcelleanlæg, som er betinget af Energinet.dk’s tilsagn om støtte. Aftalen må ikke være endelig.
Vær opmærksom på, at et tilbud, som ikke er accepteret af dig, ikke vil blive godkendt.
 
Læs mere om baggrunden i en nyhed fra 19. juni
Det er først muligt at søge fra den 1. oktober 2015, kl. 10.00. Ansøgninger modtaget før det tidspunkt kan ikke komme i betragtning.
 
Du kan søge ved at:
1. udfylde formularen på hjemmesiden og sende den elektronisk. Du skal bruge NemID login.
2. ved at udfylde formularen og sende med posten
3. aflevere ansøgningsformularen i Energinet.dk’s reception
 
Lodtrækning hvis puljen bliver tømt
Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind.
 
Puljen lukker den 31. oktober 2015 ved midnat. Skulle det ske, at der kommer flere ansøgninger, end det er muligt at give forhøjet pristillæg til, trækkes der lod blandt de ansøgninger, der er kommet ind den dag, puljen løber tør. Løber puljen f.eks. tør den 21. oktober 2015, er det alene de ansøgninger, der er kommet ind den 21. oktober 2015, der trækkes lod om. Alle ansøgninger modtaget før den 21. oktober 2015 vil i det tænkte eksempel – og hvis ansøgningerne opfylder kravene – få tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg.
 
 
Artiklen er 1.oktober opdateret med link til ansøgningsportal mv.

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Fakta

​Folketinget støtter miljøvenlig elproduktion. Derfor er der ”pristillæg” til strøm fra vedvarende energi-baserede produktionsanlæg, bl.a. solceller og husstandsvindmøller.
 
Hvad er forhøjet pristillæg?
Folketinget har desuden besluttet særligt at fremme solenergi. Derfor er der for elektricitet fra solcelleanlæg frem til 2016 hvert år mulighed for at søge ”forhøjet pristillæg” – altså ekstra støtte – til private solcelleanlæg, boligfor-eninger og solcellelav, der ønsker at bygge solcelleanlæg.
 
Forårspuljer ikke tømt
Da puljerne første gang åbnede den 16. marts i år, blev kun en af de fire underpuljer tømt, da deadline udløb den 31. maj. Derfor er den resterende del, 40,99 megawatt, nu samlet i én ny pulje, som alle fire underkategorier kan søge. Puljen åbner den 1. oktober, kl 10.00. Deadline for ansøgning er den 31. oktober 2015.

Læs mere

HER SØGER DU:

Du finder den elektroniske ansøgningsportal, hvor du online kan søge, her.​

 

Bekendtgørelsen med de nye regler trådte i kraft 23. september. Du finder den her.