PSO-tariffen for 2. kvartal 2017 er 14.4 øre per kWh
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Nyheder
Publiceret 13. marts 2017 kl. 11.07
PSO-tariffen for 2. kvartal 2017 er 14.4 øre per kWh
Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.

​PSO-tariffen for 2. kvartal 2017 bliver 14,4 øre per kWh. Det er 2,9 øre lavere end 1. kvartal.

 

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris, og er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen.
 
PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.
Da det aldrig er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.
 
Den væsentligste årsag til at PSO-tariffen falder i 2. kvartal er at produktionen af bl.a. vindenergi falder fra vinterhalvåret til sommerhalvåret.

Kontakt

Lennart Johann DahlquistProjektøkonomi+4523338890Send mail
Lennart Johann Dahlquist

Fakta

​Hvad er PSO?
PSO opkræves som en tarif på forbrugernes elregning.
PSO står for Public Service Obligations, dvs. offentlige serviceforpligtigel-ser.
Det omfatter de omkostninger, som Energinet.dk betaler på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i elloven:
- Tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg
- Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion
- Forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv an-vendelse af el
- Betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger
- Øvrige omkostninger
Tilskud til vedvarende energi udgør langt den største del af PSO-tariffen.

Hvornår blev PSO-tariffen indført?
Folketinget indførte PSO som en ekstra tarif på elregningen i for-bindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998.
PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår.
PSO-tariffen har haft sin nuværende udformning siden 2005.

 

Læs mere


Du kan læse mere om PSO-tariffen her.