Nyheder om el
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Nyheder
Nyheder om el
1-10 af ca. 800 resultater
04.05.2017 | ELEnerginet anker Energitilsynets SK4-afgørelse
Energinet.dk anker Energitilsynets afgørelse om ophævelse af reservation på 100 MW til udveksling af systemydelser på Skagerrak 4-forbindelsen mellem Danmark og...
04.05.2017 | ELEl-produktion udledte mere CO2 i 2016, men på den lange bane er der et kraftigt fald
Energinet laver hvert år rapport over de væsentligste miljøforhold fra dansk el og kraftvarmeproduktion.
01.05.2017 | ELRegler for flexafregning af årsafregnede solcellekunder sendt i høring
Afklaring på spørgsmålet om, hvordan årsafregnet solcelleproduktion fremover skal håndteres og afreg-nes, er kommet. Energinet.dk sender derfor oplæg til fuld f...
24.04.2017 | ELNy pulje for husstandsvindmøller åbner den 3. maj 2017
Den 3. maj 2017 er det igen muligt at søge om støtte til overskydende strøm fra husstandsvindmøller.
20.04.2017 | ELTSOerne i CCR Hansa har igangsat en høring for Fallback metode med deadline d. 15. maj
Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansas høring af forslag til fallback procedurer gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser, for det tilfæ...
20.04.2017 | ELFælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat en høring med deadline den 12. maj 2017
Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høring af forslag til metode vedrørende prissættelse af intraday-kapacitet (cross zonal intraday capacity pric...
10.04.2017 | ELFællesnordiske regler: Nordiske TSO'er har igangsat en høring med deadline 15. maj 2017
Danske aktører gøres opmærksom på de nordiske TSO’ers høring af forslag til kapacitetsberegningsmetode gældende for Norden.
07.04.2017 | EL19 TSO’er forbereder fælleseuropæisk marked for aktivering af manuelle reserver
Europa-Kommissionens vision om Energi Union indebærer mere handel på tværs af grænser. Stor besparelse ved at balancere elnet mellem lande.
03.04.2017 | ELEnerginet har sendt markedsforskrifterne i høring
Efter et års erfaring med Engrosmodellen er markedsreglerne blevet evalueret og justeret.
Energinet sendte d. 31. marts 2017 følgende markedsforskrifter i høring: • D1: Afregnin...
31.03.2017 | ELLængere sagsbehandlingstider for støtteordninger til solcelleanlæg og husstandsvindmøller
I forbindelse med udflytning af opgaver til Esbjerg er der en større medarbejderudskiftning end forventet. Det har indvirkning på administration af vedvarende e...
1-10 af ca. 800 resultater