Systemydelser for el
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 14. november 2014
Systemydelser for el
Energinet.dk køber systemydelser for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet.

I et elsystem skal elproduktionen og elforbruget hele tiden være i balance. Ændringer i forbruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker balancen i systemet og forårsager frekvensafvigelser i nettet.

Behovet for systemydelser (herunder reguleringsreserver) er dynamisk hen over året, både hvad angår mængder, og hvad angår karakteren af systemydelser, ligesom der er regionale forskelle mellem Øst- og Vestdanmark. Derfor tilpasses de udbudte mængder og udbudte ydelser efter behov for nærmere definerede perioder af året i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Systemydelserne, som købes hos elproducenter og elforbrugere i Danmark og i vores nabolande, anvendes til forskellige formål, og der stilles derfor forskellige krav til, hvordan ydelserne skal leveres. Disse krav er reguleret i ENTSO-E CE Operation Handbook – Policy 1, Nordel Systemdriftsaftalen og Energinet.dk's forskrifter for nettilslutning.

Energinet.dk køber som udgangspunkt følgende systemydelser i Vestdanmark:

  • Primær reserve
  • Sekundær reserve, LFC (Load Frequency Control)
  • Nødstartsanlæg
  • Manuelle reserver
  • Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering

Energinet.dk køber som udgangspunkt følgende systemydelser i Østdanmark:

  • Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (indkøbes i fællesskab med Svenska Kraftnät) 
  • Frekvensstyret normaldriftsreserve (indkøbes i fællesskab med Svenska Kraftnät)
  • Manuelle reserver
  • Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering

De enkelte systemydelser er beskrevet i Systemydelser til levering i Danmark.

For at kunne deltage i at sælge systemydelser til Energinet.dk skal leverandøren have indgået en hovedaftale med Energinet.dk. 

Det er en forudsætning for at kunne indgå hovedaftale, at aktøren er produktions- eller forbrugsbalanceansvarlig i Øst- eller Vestdanmark. Det er endvidere en forudsætning, at de anlæg, som skal levere systemydelserne, er godkendt af Energinet.dk.

Anmodning om at få en hovedaftale rettes til Energinet.dk, Markedsafdeling (Henning Parbo - hep@energinet.dk - tlf. 7622 4432) eller VE - Balance og Markedssystemer (Kaj Christensen - kac@energinet.dk - tlf. 7622 4203). Anmodning om godkendelse af anlæg rettes til Energinet.dk, VE - Balance og Markedssystemer.

Energinet.dk's strategi for systemydelser
Energinet.dk har udarbejdet en strategi for systemydelser for perioden 2011-2015. Strategien skal sikre en effektiv tilvejebringelse af systemydelserne med en åben og lige adgang for brugerne til markederne for systemydelser. Strategien har været til kommentering hos aktørerne. Energinet.dk modtog kommentarer fra ni aktører, og deres kommentarer er sammenfattet i et selvstændigt notat. Strategien er sendt til Energitilsynet, og Energinet.dk tager forbehold for Energitilsynets behandling. Strategien og kommentarerne finder du i menuen til højre under "Læs mere".

I 2013 har Energinet.dk gjort stauts over strategien og justeret initiativerne, hvor det har vist sig, at centrale forudsætninger for strategien ikke er opfyldt. Konklusionerne er sammenfattet i et tillæg til strategien, som ligeledes findes i menuen i højre side under "Læs mere".

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.