Systemydelser for el
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 10. februar 2015
Systemydelser for el
Energinet.dk køber systemydelser for at sikre sig adgang til de ressourcer, som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet.

I et elsystem skal elproduktionen og elforbruget hele tiden være i balance. Ændringer i forbruget og forstyrrelser på produktionsanlæg påvirker balancen i systemet og forårsager frekvensafvigelser i nettet.

Behovet for systemydelser (herunder reguleringsreserver) er dynamisk hen over året, både hvad angår mængder, og hvad angår karakteren af systemydelser, ligesom der er regionale forskelle mellem Øst- og Vestdanmark. Derfor tilpasses de udbudte mængder og udbudte ydelser efter behov for nærmere definerede perioder af året i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Systemydelserne, som købes hos elproducenter og elforbrugere i Danmark og i vores nabolande, anvendes til forskellige formål, og der stilles derfor forskellige krav til, hvordan ydelserne skal leveres. Disse krav er reguleret i ENTSO-E CE Operation Handbook – Policy 1, Nordel Systemdriftsaftalen og Energinet.dk's forskrifter for nettilslutning.

Energinet.dk køber som udgangspunkt følgende systemydelser i Vestdanmark:

  • Primær reserve
  • Sekundær reserve, LFC (Load Frequency Control)
  • Nødstartsanlæg
  • Manuelle reserver
  • Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering

Energinet.dk køber som udgangspunkt følgende systemydelser i Østdanmark:

  • Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (indkøbes i fællesskab med Svenska Kraftnät) 
  • Frekvensstyret normaldriftsreserve (indkøbes i fællesskab med Svenska Kraftnät)
  • Manuelle reserver
  • Kortslutningseffekt, reaktive reserver og spændingsregulering

De enkelte systemydelser er beskrevet i Systemydelser til levering i Danmark.

For at kunne deltage i at sælge systemydelser til Energinet.dk skal leverandøren have indgået en hovedaftale med Energinet.dk. 

Det er en forudsætning for at kunne indgå hovedaftale, at aktøren er produktions- eller forbrugsbalanceansvarlig i Øst- eller Vestdanmark. Det er endvidere en forudsætning, at de anlæg, som skal levere systemydelserne, er godkendt af Energinet.dk.

Anmodning om at få en hovedaftale rettes til Energinet.dk, Markedsafdeling (Henning Parbo - hep@energinet.dk - tlf. 7622 4432) eller VE - Balance og Markedssystemer (Kaj Christensen - kac@energinet.dk - tlf. 7622 4203). Anmodning om godkendelse af anlæg rettes til Energinet.dk, VE - Balance og Markedssystemer.

Energinet.dk's strategi for systemydelser 2015-2017
Energinet.dk har udarbejdet en strategi for systemydelser for perioden 2015-2017. Vi har endvidere udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver baggrund, rammer og aktørinddragelse. Links til begge dele findes under "Læs mere" i højre side.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.