Ønsker du solceller?
Sidst opdateret 7. juli 2016
Ønsker du solceller?
Inden du får installeret solceller, kan det være en god idé at overveje en række praktiske forhold. Ved du, hvordan dit anlæg bliver tilsluttet elnettet, og at du skal tilmelde dig nettoafregning, hvis du vil gøre brug af strømmen selv?

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter hvornår du har påbegyndt dit projekt, og hvornår du regner med at nettilslutte dit anlæg. Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke følger den rigtige ansøgningsprocedure. I værste fald vil du ikke kunne opnå pristillæg for dit anlæg.
 Læs om de forskellige regler i boksene herunder.

    

    

Du har mulighed for at søge en solcellepulje (Efterårspuljen i 2016)
Du har fortsat mulighed for at søge solcellepuljerne! Næste ansøgningsrunde løber fra og med 1. september 2016 kl. 10.00 til og med den 31. oktoberj 2016. Din fyldestgørende ansøgning skal være modtaget af Energinet.dk i dette tidsrum. Puljen gælder kun for private husstande, afdelinger i almene boligorganisationer mv. Læs mere om puljerne her. 

Lov og bekendtgørelse
Reglerne findes primært i lovbekendtgørelse nr. 122 om fremme af vedvarende energi af 6. februar 2015 (VE-loven) med seneste ændringer (L744). Find loven her.

Bekendtgørelse nr. 1114 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere af 18. september 2015 (Bekendtgørelsen) fastsætter blandt andet nærmere regler for ny ansøgningsprocedure om pristillæg for solceller på baggrund af et opnået tilsagn fra Energinet.dk. Find bekendtgørelsen her.

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Læs mere

​Her finder du vejledning i Energinet.dk’s administration af ansøgninger om tilsagn om muligheden for pristillæg i henhold til lovændring L744 af 1. juni 2015 om ny ansøgningsprocedure.
Formålet med vejledningen er at give dig et generelt overblik over reglerne særligt om ansøgningsprocessen for tilsagn om mulighed for pristillæg. Vejledningen indeholder ikke-bindende beskrivelser af reglerne.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.