Strømafbrydelse
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Strømafbrydelse
Sidst opdateret 8. marts 2016
Strømafbrydelse
Det danske elsystem er blandt verdens mest robuste og pålidelige. Alligevel kan det ske, at der opstår en strømafbrydelse som følge af fejl i elsystemet.

Langt de fleste strømafbrydelser er små og lokale og skyldes, at der er fejl på distributionsnettet, der går ud til den enkelte husstand, eller på husstandens forsyning.

Læs mere om mulige årsager til strømafbrydelser

Hvem har ansvaret?
Energinet.dk har ansvar for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet i Danmark. Det vil sige, at virksomheden har ansvaret for, at der døgnet rundt, året rundt er tilstrækkelig energi i el- og gastransmissionsnettene til at dække forbrugernes energibehov.

Energinet.dk har også ansvar for det overordnede beredskab i den danske el- og gassektor og for at koordinere beredskabet både før, under og efter en krisesituation. Beredskabet betyder, at energisystemerne hele tiden overvåges, og at der er lagt planer for, hvordan forsyningen kan genetableres, hvis der kommer forstyrrelser.

Læs mere om Energinet.dk's beredskabsopgaver

Følg situationen her på siden
Opstår der større forstyrrelser i elforsyningen, der berører mange mennesker, kan du følge situationen her på vores hjemmeside. Som tommelfingerregel gælder, at der skal være mere end 40.000 forbrugere, der er afbrudte, før Energinet.dk informerer.

Lyt til Danmarks Radio
Hvis der er en større strømafbrydelse, kan du følge situationen på DR's regionalstationer i en batteri- eller bilradio.

Mindre afbrydelser
Er der tale om mindre afbrydelser, kan du søge information hos dit lokale elnetselskab - det fremgår af din elregning, hvem det er.

Find dit lokale elselskab

Fakta

Strøm i 99,996 pct. af tiden
I gennemsnit havde danske elkunder strøm i kontakten i 99,996 pct. af tiden i 2014.  
 
96 pct. får el via kabel
Det luftbårne lavspændingsnet - det der går ind til de enkelte hustande - er sårbart over for storm, men da 96 pct. (2010-tal) af de danske elforbrugere får strøm via et kabel i jorden, er der begrænset risiko for omfattende strømafbrydelser som følge af storm.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.