Udvikling af energisystemet
Sidst opdateret 5. maj 2015
Udvikling af energisystemet

Set i lyset af den internationale klimadebat og den danske regerings mål om fortsat indpasning af store mængder vedvarende energi og udvikling af velfungerende markeder for el og gas frem mod 2025 er vigtigheden af en langsigtet og helhedsorienteret planlægning indlysende. Det er Energinet.dk's opgave at udvikle infrastrukturen, så den er tilstrækkelig, robust og fleksibel og dermed til enhver tid kan imødekomme de energi- og miljøpolitiske målsætninger – både nationalt og internationalt.

Energinet.dk's systemplanlægning har fokus på balancen mellem hensynene til forsyningssikkerhed og beredskab, miljø og bæredygtighed samt marked og økonomisk effektivitet.

Energianalyser
Energinet.dk analyserer desuden løbende på hele energisystemet, dels for at sikre en fortsat god videreudvikling af det eksisterende system, dels for at sikre en god overgang til fremtidens energiforsyning. Læs vores analyser af det samlede energisystem her:
Energianalyser

Udfordringerne er store

På elsiden er håndtering af systemdriften, sikring af tilstrækkelig produktionskapacitet og indpasning af store mængder vind og decentral produktion fortsat nøgleord og fokuspunkter for planlægningen. Elinfrastrukturen skal understøtte en øget anvendelse af vedvarende energi, hvilket stiller nye krav til systemet.

På gassiden præges billedet af et stadigt mere presserende behov for ny infrastruktur til at sikre tilgængeligheden af gas på længere sigt.

Det er disse opgaver og udfordringer, som Energinet.dk’s planlægningsarbejde handler om.

Kontakt

Søren Dupont KristensenElsystemansvar+4523338631Send mail
Søren Dupont Kristensen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.