Grøn ordning
Sidst opdateret 9. marts 2017
Grøn ordning
Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Energinet.dk gør opmærksom på, at statsstøttegodkendelsen af Grøn Ordning udløber den 21. februar 2018. Hvad der sker med Grøn Ordning efter denne dato, herunder om der bliver tale om en overgangsordning, er endnu ikke fastlagt.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.