De fire VE-ordninger
Sidst opdateret 11. marts 2015
De fire VE-ordninger
I VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

Hvad er de fire VE-ordninger?

De fire VE-ordninger under VE-loven omfatter: 

  • Garantifonden... som giver lokale vindmøllelav/initiativgrupper mulighed for at få en garanti til brug for optagelse af lån til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med nye vindmølleprojekter.
  • Grøn ordning...som giver kommuner, hvori der opstilles nye vindmøller, mulighed for at søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. 
  • Værditabsordningen...som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af de nye vindmøller.
  • Køberetsordningen... som giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter.

Hvor finder du mere information?

De fire VE-ordninger administreres af Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, som bl.a. varetager følgende opgaver:

  • Giver vejledning og information om de fire VE-ordninger.
  • Godkender indsendt materiale i henhold til loven.
  • Behandler ansøgninger og anmeldelser.
  • Fungerer som sekretariat for Taksationsmyndigheden.

Du kan læse mere om de fire VE-ordninger ved at klikke dig videre via de fremhævede links i teksten ovenfor eller via de grå menupunkter i menuen til venstre.

I højre side under "Links" finder du også et link til en oversigt over de vindmølleprojekter, som De Fire Vindmølleordninger har haft under sagsbehandling under værditabsordningen og køberetsordningen. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte De Fire Vindmølleordninger på fo@energinet.dk eller tlf. 70 20 13 53.

Øvrig information om emnet vindmøller

I menuen til venstre kan du ligeledes finde information om øvrige emner af relevans for emnet "vindmøller", herunder nettilslutning af nye elproducerende anlæg og afregning af pristillæg.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.