Vindmøller
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Vindmøller
Sidst opdateret 28. september 2016
Vindmøller
Der gælder forskellige afregningsregler for elektricitet produceret af vindmøller afhængig af vindmøllens alder, installerede effekt og den aktuelle markedspris

For nogle vindmøller gælder det, at der allerede skal ansøges om tilsagn om muligheden for pristillæg, inden projektet påbegyndes.

Læs mere under de forskellige links i højre side alt efter, hvilken type vindmølle, du ønsker at etablere

Planlægning og opstilling af vindmøller (VE-loven)
Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række muligheder og forpligtelser ifølge VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi). 

 

Nettilslutning af elproducerende anlæg


Derudover har netvirksomheder, leverandører, rådgivere og ejere af nye elproducerende værker og anlæg (herunder også vindmøller) mulighed for at få vejledning om, hvordan disse anlæg tilsluttes nettet herunder spørgsmål relateret til Energinet.dks markedsforskrifter og tekniske forskrifter.

Oprindelsesgarantier

Med oprindelsesgarantier er det muligt for producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder at dokumentere, at den elektricitet, de sælger, er elektricitet fra vedvarende energikilder i henhold til VE-direktivet og bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

PSO-støtte

Energinet.dk er ansvarlig for at udregne og udbetale PSO-støtten til el produceret på vindmøller. Støtten udbetales direkte til den enkelte vindmølleejer. Faktisk vindmølleafregning viser gennemsnitlige afregningspriser for vindmøller, som er over 10 år gamle (alderen udregnes fra nettilslutningstidspunktet) i forskellige afregningskategorier. Afregningen af elværksfinansierede vindmøller er ikke vist.
 
Balanceansvar
Ved skift af balanceansvar for vindmøller og ved anmeldelse af nye vindmøller i det danske elsystem, skal anlægsejeren vælge en kommerciel aktør.   

Du finder en oversigt over aktører her.

 

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.