Energinet.dk's forskning og udvikling
Sidst opdateret 6. februar 2017
Energinet.dk's forskning og udvikling
Energinet.dk har pligt til selv at iværksætte en række F&U-projekter for at opretholde den høje forsyningssikkerhed og udvikle el- og naturgassystemet til gavn for samfundet, miljøet og kunderne.

Energinet.dk har, ifølge Lov om Energinet Danmark, Elforsyningsloven og Gasforsyningsloven, pligt til at udvikle energisystemerne. Dette arbejde med forskning og udvikling foregår på flere områder. Al arbejdet har til formål at udvikle de danske energisystemer, med hovedvægt på gas- og el-systemerne, samt at sørge for at det danske samfund kan nyde godt af energiforskning i verdensklasse. Aktiviteterne dækker også udvikling af markederne for el og gas. Energinet.dk samarbejder med andre danske energiforskningsprogrammer og forskningsinstitutioner i ind- og udland.


Organisering
F&U-projekterne er hjemhørende i de enkelte afdelinger i Energinet.dk og koordineres gennem et tværgående internt team.

F&U i el- og gasmarkederne
Energinet.dk understøtter markedsudviklingen for både el- og naturgassektoren. Energinet.dk deltager i en række internationale projekter f.eks. i IEA, EU og ENTSO-E der har til formål at forbedre markedet for el og naturgas.

F&U i eltransmissionsnettet
I forbindelse med drift, vedligehold og udbygning af højspændingsnettet foregår der F&U i Energinet.dk. Arbejdet foregår ofte i samarbejde med de regionale transmissionsselskaber og netselskaberne.

F&U i gastransmissionsnettet
Energinet.dk ejer det danske naturgastransmissionssystem samt udlandsforbindelserne. I forbindelse med drift, vedligehold og udbygning af naturgasnettet foregår der F&U i Energinet.dk.

F&U i planlægning
Energinet.dk har ansvar for planlægning af fremtidens el- og naturgastransmissionsnet. I den forbindelse foregår der en del udredning, F&U samt rapportering fra Energinet.dk's planlægningsafdeling. Arbejdet foregår ofte i relation til internationale samarbejder som IEA, EU, ENTSO-E, Cigré, Eurelectric.

Kontakt

Hanne Storm EdlefsenForretningsstøtte og -udvikling+4523338550Send mail
Hanne Storm Edlefsen
Stig Holm SørensenForretningsstøtte og -udvikling+4523338954Send mail
Stig Holm Sørensen

Fakta

F&U
Forskning- og Udvikling

FUD
Forskning, udvikling og demonstration

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.