Energinet.dk's forskning og udvikling
Sidst opdateret 22. december 2016
Energinet.dk's forskning og udvikling
Energinet.dk har pligt til selv at iværksætte en række F&U-projekter, for at opretholde den høje forsyningssikkerhed og udvikle el- og naturgassystemet til gavn for samfundet, miljøet og kunderne.

Den interne F&U er organiseret under navnet ForskIN og finansieres over Energinet.dk's normale el- og gastariffer. Der er ikke et fast årligt beløb. Projekter godkendes af ledelsen i Energinet.dk. Derudover foretager Energinet.dk flere udredninger og rapporteringer, som også kan læses herunder.

FUD strategi
Du kan læse mere om strategien for Energinet.dk's interne strategi for forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter i FUD strategi 2015.

Organisering
F&U-projekterne er hjemhørende i de enkelte afdelinger i Energinet.dk og koordineres gennem et tværgående internt team.

F&U i el- og gasmarkederne
Energinet.dk understøtter markedsudviklingen for både el- og naturgassektoren. Energinet.dk deltager i en række internationale projekter f.eks. i IEA, EU og ENTSO-E der har til formål at forbedre markedet for el og naturgas.

F&U i eltransmissionsnettet
I forbindelse med drift, vedligehold og udbygning af højspændingsnettet foregår der F&U i Energinet.dk. Arbejdet foregår ofte i samarbejde med de regionale transmissionsselskaber og netselskaberne.

F&U i gastransmissionsnettet
Energinet.dk ejer det danske naturgastransmissionssystem samt udlandsforbindelserne. I forbindelse med drift, vedligehold og udbygning af naturgasnettet foregår der F&U i Energinet.dk.

F&U i planlægning
Energinet.dk har ansvar for planlægning af fremtidens el- og naturgastransmissionsnet. I den forbindelse foregår der en del udredning, F&U samt rapportering fra Energinet.dk's planlægningsafdeling. Arbejdet foregår ofte i relation til internationale samarbejder som IEA, EU, ENTSO-E, Cigré, Eurelectric.

Kontakt

Stig Holm SørensenForskning og Udvikling+4523338954Send mail
Stig Holm Sørensen

Fakta

F&U
Forskning- og Udvikling

FUD
Forskning, udvikling og demonstration

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.