ERA-NET - European Research Area Net
Sidst opdateret 2. januar 2017
ERA-NET - European Research Area Net

Formålet med netværkerne er at fremme samarbejdet og koordineringen af forskningsaktiviteter - forskningsprogrammer - i EU medlemsstaterne. En aktivitet kan bl.a. være fælles udbud.

Deltagerne i netværkene er offentlige instanser, der er ansvarlige for programmer til finansiering af forskningsaktiviteter på nationalt niveau. Netværkenes arbejde støttes gennem EU's rammeprogrammer for forskning.

Energinet.dk er som administrator af programmerne ForskEL og ForskNG aktiv i flere ERA-NET indenfor energiområdet.

Kontakt

Wickie Bekker LassenForvaltning og Administration af VE+4530923058Send mail
Wickie Bekker Lassen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.