Europæiske teknologiplatforme
Sidst opdateret 2. januar 2017
Europæiske teknologiplatforme
I EU er der etableret en række teknologplatforme, der har til hensigt i større omfang at involvere industrien i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der modtager støtte fra EU-rammeprogrammer.

Ydermere er det platformenes opgave at samle relevante interessenter inden for et givent teknologiområde, og at udarbejde langsigtede strategier, der kan sikre vækst, konkurrencedygtighed og bæredygtighed i EU. Energinet.dk deltager i en række af platformene:

Brint og brændselsceller Joint Undertaking 

På området brint og brændselsceller er den europæiske teknologiplatform blevet videreudviklet til at være et "Joint Undertaking" (JU). Brint og brændselsceller er vurderet at være så vigtigt et område for Europa, at der er behov for en større koordineret satsning og derfor har man valgt at etablere en JU.

 

JU er et slags partnerskab, der består af medlemmer fra både industri, forskning og medlemsstater i EU. Hensigten med JU er at involvere industrien mere end på andre teknologiområder, bl.a. ved at de forskningsmidler, der ydes i støtte til brint og brændselsceller under 7. rammeprogram, skal administreres og udbydes af JU. Fra Danmark er det Energistyrelsen der er repræsenteret i JU i "States Representatives Group". Kontakt Inger Pihl Byriel i tilfælde af spørgsmål.

SmartGrids
Teknologiplatform for redesign af de europlæiske elnet - SmartGrids og Future Net.

Teknologiplatformen handler om nytænkning af de europæiske elnet i erkendelse af, at den stigende mængde vedvarende energi stiller helt nye krav til elnettets design. Smart Grid og Future European Net er nogle af arbejdstitlerne. Kontakt Jeannette Møller Jørgensen i tilfælde af spørgsmål.

 

 

Solceller - PV (Photo Voltaic)
Den teknologiske platform for solceller er etableret i EU regi. Målet med den teknologiske platform er, at samle alle de aktører der har en vision med solceller i Europa på langt sigt. Platformen skal være med til at sikre at Europa bibeholder sin førerposition på solcelle-området og give anbefalinger til at implementere EU's strategiske forskningsplan (SRA).  Kontakt Jesper Berholdt Sørensen i tilfælde af spørgsmål.

 

Kontakt

Jeannette Møller JørgensenMarkedsanalyse og Design+4523338797Send mail
Jeannette Møller Jørgensen

Fakta

Klik på logoet for mere information om EU teknologiplatformene.
                


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.