Internationalt samarbejde
Sidst opdateret 6. februar 2017
Internationalt samarbejde
Energinet.dk samarbejder internationalt, for at få styrket dansk energiforskning og sikre de bedste resultater til det danske elsystem.

Energinet.dk samarbejder med de dygtigste specialister i udlandet til gavn for udviklingen af det danske elsystem og for at højne kvaliteten af dansk energiforskning. Samarbejdet har flere niveauer:

  • Som medlem af TSO-organisationen ENTSO-E arbejder Energinet.dk sammen med andre lande om fælles F&U-aktiviteter og direkte med Europa Kommissionen om gennemførelse af større Europæiske udviklingsopgaver for elsystemet.
    Energinet.dk deltager selv i en række Europæiske samarbejder om udvikling, standardisering osv. Det gælder f.eks. Gigré, IEC, Cenelec, EVCOM. Energinet.dk deltager også i en række internationale samarbejder som IEA, IEEE m.v.
  • Energinet.dk deltager aktivt i en række igangværende europæiske F&U-projekter med støtte fra bl.a. EU FP6 og FP7 Energy, eksempelvis SAFEWIND, TWENTIES, EcoGrid EU, More Micro Grids, EWIS og RELIANCE.
  • På Nordisk plan samarbejder Energinet.dk med Nordisk Energiforskning og er aktive i Nordisk Topforskning programmet.
  • Endelig er der direkte samarbejde med udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner om konkrete opgaver i relation til det danske elsystem.

Fakta

ERA-Net
European Research Area Network
TSO
Transmission System Operator (ansvarlig for transmissionssystemet)
F&U
Forskning- og Udvikling


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.