ForskEL 2017-puljen overdrages til EUPD
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > FORSKNING > Nyheder
Publiceret 23. november 2016 kl. 11.30
ForskEL 2017-puljen overdrages til EUPD
Folketinget nedlægger ForskEL-programmet. De projekter, der har ansøgt under ForskEL 2017, foreslås overdraget til EUDP. EUDP tilføres 130 mio. kr. over finansloven. Igangværende projekter fortsætter som hidtil.
Et flertal i Folketinget besluttede torsdag 17. november at afskaffe PSO-tariffen, og i den forbindelsen nedlægges forskningsprogrammet ForskEL. ForskEL er finansieret af PSO-midler og administreres af Energinet.dk.
 
Energinet.dk har gennem længere tid arbejdet med de indkomne ansøgninger til ForskEL 2017-puljen. Det arbejde er gennem finanslovsforslaget forventet at overgå til EUDP, der administreres af Energistyrelsen. Behandlingen af de indkomne ansøgninger under ForskEL 2017-udbuddet vil dermed fortsætte, men med EUDP som administrativ enhed. Projekterne vil viderebehandles efter de regler, de har ansøgt under.

EUDP vil samtidig få tildelt 130 mio. kr. over finansloven. Det svarer til det beløb, der er sat af til ForskEL-projekter under 2017-udbuddet.
 
Igangværende projekter under ForskEL 2016 og tidligere fortsætter uden ændringer.
Spørgsmål og kommentarer henvises til EUDP.

Kontakt

Claes NielsenQHSE og Compliance+4523338607Send mail
Claes Nielsen

Fakta

EUDP
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Administreres af Energistyrelsen.

ForskEL
Energinet.dk har til opgave at sikre, at der udføres forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem.
ForskEL-programmet har kørt siden 2007.
ForskEL-programmet er finansieret via PSO-tariffen, som alle elforbrugere betaler over elregningen.


Læs mere

Lovforslaget
I forbindelse med den politiske aftale om at afskaffe PSO og herunder overdrage ForskEL til EUPD er der fremsat lovforslag, læs mere, bl.a. under punkt 4.3 i bemærkningerne.