ForskEL-programmet
Sidst opdateret 11. januar 2017
ForskEL-programmet
ForskEL-programmet er et PSO-finansieret FUD-program, der støtter eksterne projekter, der med fokus på elsystemet udvikler løsninger til en effektiv grøn omstilling af energisystemet. ForskEL udbydes ikke mere.

Formål
Energinet.dk skal sikre, at der udføres forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som er nødvendige for udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Dette gøres bl.a. gennem ForskEL-programmet
, der er finansieret via PSO-afgiften. Denne offentlige forpligtelse betaler alle elforbrugere til over deres elregning.

Historie
1998 besluttede Folketinget at opdele den danske elsektor i produktion, transport og salg af el. Systemansvaret fik til opgave at sikre koordination af den nødvendige forskning og udvikling på området. Dette førte til etableringen af ForskEL-programmet.

Evalueringer
Der foretages der eksterne evalueringer af programmet. Senest er der gennemført en evaluering i 2015, der har set på resultater og effekter i de projekter, der er støttet gennem energiforskningsprogrammerne: EUDP, ForskEL og ELFORSK. Du kan finde rapporten under [Læs mere] til højre på siden.

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.