ForskEL-programmet
Sidst opdateret 11. januar 2017
ForskEL-programmet
ForskEL-programmet er et PSO-finansieret FUD-program, der støtter eksterne projekter, der med fokus på elsystemet udvikler løsninger til en effektiv grøn omstilling af energisystemet. ForskEL udbydes ikke mere.

ForskEL-programmet
Energinet.dk skal sikre, at der udføres forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, som er nødvendige for udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem.

Projekter under ForskEL er beskrevet under energiforskning.dk, se "Links" til højre på siden.

ForskEL udbydes ikke længere.

ForskVE-programmet
ForskVE var en midlertidig ordning, der blev etableret i 2008 og løb over 2 x 4 år. Sidste udbud af ForskVE-midler var i 2014 (2015-puljen).

Projekter under ForskVE er også beskrevet under energiforskning.dk, se "Links" til højre på siden.

FUD strategi
Du kan læse mere om strategien for ForskEL-programmet samt Energinet.dk's interne strategi for forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter under ”Læs mere” til højre på siden

Kontakt

Aja BrodalForvaltning og Administration af VE+4561244396Send mail
Aja Brodal

Fakta

​FUD
Forskning, udvikling og demonstration

PSO
Public Service Obligation


Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.