Hvad skete der i 2013?
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 12. november 2013
Hvad skete der i 2013?
I foråret 2013 var det tæt på. Med få ugers mellemrum udsendte Energinet.dk to meddelelser om Early Warning pga. en kritisk gasforsyningssituation.
banner

- Vi havde lidt svedige håndflader, for vi kunne se, at forsyningen af det danske gasmarked var på vej ned på et kritisk niveau, fortæller Jeppe Danø, markedsdirektør i Energinet.dk’s gasdivision, og fortsætter:

- Vi var få dage fra, for første gang i gassens 40-årige historie, at være nødt til at afbryde gasforsyningen til de største danske gaskunder.

Krisen skyldtes et sjældent sammenfald af en række uheldige omstændigheder.


Jeppe Danø, Markedsdirektør i Gasdivisionen. Foto: Steven Hofman.

Første advarsel
I marts var gasleverancerne nogenlunde normale; kun leverancerne fra den danske del af Nordsøen var lidt mindre end forventet. Til gengæld var forårets temperaturer ekstraordinært lave, og der blev derfor brugt mere gas end forventet, så lagerbeholdningen faldt.

- Normalt stiger temperaturen i marts, og forbrugerne bruger derfor mindre gas. Men i år skete der præcis det modsatte. Temperaturen faldt, og DMI’s prognoser viste fortsat koldt vejr. Så hvis vi ikke gjorde noget, ville lagrene være tømt i april, forklarer Jeppe Danø.

Derfor udsendte Energinet.dk 18. marts en såkaldt ’Early Warning’-meddelelse som en advarsel til markedsaktørerne om at rette situationen ind og få markedet i balance igen.

Markedet opfangede signalerne, og leverancerne fra Nordsøen steg igen, så situationen blev efter ti dage afblæst den 27. marts.

Anden advarsel
Allerede i april var den gal igen. Mærsk Oil & Gas, som driver Tyra-platformen i Nordsøen, der står for 90 procent af den samlede danske gasproduktion, meddelte den 27. april, at man forventede at afbryde produktionen i seks dage på grund af reparationer. Dernæst meddelte det ene af de to gaslagre i Danmark, Stenlille Gaslager, den 28. april, at udtrækskapaciteten i de næste tre til fire dage ville være reduceret. Gaslageret fik løst de tekniske udfordringer, men der opstod komplikationer, som medførte, at forsyningen fra Nordsøen reelt var afbrudt i ti dage – den længste periode uden gas fra Nordsøen til dato.

Det var alvorligt. Gasbeholdningen i lagrene var efter den kritiske marts måned udtærede, så Energinet.dk udsendte endnu en Early Warning den 29. april.

Med tilbageholdt åndedræt kunne Energinet.dk’s gasdivision se grafen for gasbeholdningen dykke mod det niveau, som Energinet.dk er forpligtet til at have i reserve til beskyttede forbrugere såsom private kunder, hospitaler, mindre virksomheder og lignende. I begyndelsen af maj var situationen så kritisk, at Energinet.dk overvejede at opjustere advarselsniveauet til ’Alert’.

- Vi fik heldigvis positive meldinger om, at reparationerne på Tyra-platformen forløb som planlagt, og kunne derfor afblæse Early Warning efter at have set et stabilt forsyningsniveau hen over Kristi Himmelfartsferien, siger Jeppe Danø.

Lærerig proces
Markedsdirektøren understreger, at hændelsen har været en lærerig proces for Energinet.dk.

- Det var jo også første gang, at vi har måttet benytte os af en Early Warning, så vi har bestemt lært en masse om, hvordan vi kan bruge nogle af vores ’håndtag’ bedre. Det gælder bl.a. præcis og tilstrækkelig kommunikation til markedet, ikke mindst de berørte industrivirksomheder.

Kritikken af Energinet.dk i forbindelse med Early Warning-hændelserne kommer fra de danske aftagere af gas, som i en nødsituation ville have fået afbrudt forsyningen.

De ikke-beskyttede virksomheder har ikke alle følt sig tilstrækkeligt orienteret om forårets hændelser. Fra Energinet.dk’s side er der stor forståelse for frustration. Blandt andet på baggrund af netop Early Warning-hændelserne har Energinet.dk derfor igangsat det nye årlige arrangement, Industriforum, for alle virksomheder med et stort gasforbrug. Det sker i erkendelse af, at selvom Energinet.dk ikke har en direkte kontaktflade med virksomhederne, er der alligevel behov for et forum til information og debat. De gasforbrugende virksomheder har taget godt imod Industriforum.

Ny gasledning sikrer import
Energinet.dk har også andre initiativer i ærmet for at imødegå de problemer, der opstod i kølvandet på Early Warning-hændelserne.

- Det er selvfølgelig helt uholdbart, at virksomhederne skal høre om en skærpet leveringssituation via deres olieleverandør, sådan som nogle har oplevet det, siger Jeppe Danø og forklarer, at det skyldes, at Energinet.dk ikke har direkte kontakt til slutbrugerne, men kun til deres leverandører. 

- Derfor giver vi også kun besked til leverandørerne, eller transportkunderne, som de hedder hos os. Men industrikunder og andre berørte har ikke adgang til en direkte informationskanal, og derfor ser vi også på, hvordan vi kan forbedre processen i forhold til dem. For det er selvfølgelig vigtigt, at de ikke-beskyttede brugere bliver opdaterede om udviklingen i god tid.

Den nye gasledning mellem Ellund og Egtved vil desuden med en kapacitet på i alt 700.000 kubikmeter gas i timen sikre, at Danmark kan importere en langt større mængde gas end hidtil. Det kan spille en helt central rolle, hvis gasbeholdningen igen skulle falde til et kritisk niveau.

Kontakt

Jeppe DanøGasmarked+4523338805Send mail
Jeppe Danø

Fakta’Early Warning’ er
det laveste advarselsniveau i Energinet.dk’s forsyningsberedskab. De næste trin er ’Alert’ og ’Emergency’.

De tre trin udgør den europæiske skala for gasmarkedet og blev indført 1. oktober 2012 med EU’s forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

Med ændringen af nødforsyningsmodellen, der trådte i kraft den 1. oktober 2012, blev de danske gasforbrugere opdelt i beskyttede og ikke- beskyttede forbrugere.

Det er gaskundernes forbrug, der afgør, om de er beskyttede eller ikke-beskyttede, og det betyder, at f.eks. store virksomheder med et årligt gasforbrug over en vis kubikmetergrænse ikke er garanteret at få dækket deres gasbehov.

Ved kriseniveauet ’Emergency’ afbrydes gasforsyningen til de ikke-beskyttede forbrugere med et varsel på 72 timer, mens de beskyttede forbrugere er sikrede i 60 dage.


Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.