Måling
Sidst opdateret 14. april 2011
Måling
Alle forbrugere, som køber og anvender naturgas til eget forbrug i Danmark, får målt deres forbrug. Der skelnes mellem timeaflæste forbrugere og ikke-timeaflæste forbrugere.

Forskellen på timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere

  • Timeaflæste forbrugere er virksomheder med en fjernaflæst gasmåler, der typisk aftager mindst 300.000 m3 naturgas pr. år pr. forbrugssted.
  • Ikke-timeaflæste forbrugere er alle almindelige husstande og virksomheder med mindre forbrug. Deres forbrug aflæses hver måned eller hvert år.

Energinet.dk opgør de timeaflæste forbrugeres måledata på timebasis. Måledata bliver dagligt indhentet via distributionsselskaberne.

De ikke-timeaflæste forbrugere indberetter på måneds- eller årsbasis deres faktiske naturgasforbrug. Det gør de ved at indsende et aflæsningskort, tast selv eller lignende til distributionsselskaberne. For at kunne tildele transportkunderne timemængder benytter Energinet.dk de samlede forbrugsdata for timeaflæste og ikke-timeaflæste forbrugere. De ikke-timeaflæste forbrugeres del beregnes som forskellen mellem den naturgas, der er tilført distributionsområdet, og den mængde de timeaflæste forbrugere i distributionsområdet har brugt.

Kontakt

Susanne Troels-HansenIT Markedssystemer+4530511496Send mail
Susanne Troels-Hansen

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.