Regler for gastransport
Sidst opdateret 5. januar 2016
Regler for gastransport
De overordnede markedsvilkår på gasmarkedet er beskrevet i "Regler for Gastransport" - i daglig tale kaldt RfG.

Juridisk bindende på engelsk
Det vigtigste dokument for vilkår for transport i transmissionssystemet er Regler for Gastransport på engelsk, som er den juridisk bindende version af regelsættet "Rules for Gas Transport". Se nederst til venstre på siden under "Publikationer".

Regler for Gastransport findes i en dansk oversættelse. Den udgave er juridisk uforpligtende.

Ud over Regler for Gastransport har Energinet.dk udviklet supplerende regelsæt for overdragelser, der regulerer:

  • sekundær handel med transportkapacitet i transmissionssystemet via Energinet.dk's Capacity Transfer Facility (CTF)
  • sekundær handel med naturgas i transmissionssystemet via Energinet.dk's Gas Transfer Facility (GTF)

Kontakt

Signe Louise RasmussenGasmarkedsudvikling+4561244379Send mail
Signe Louise Rasmussen

Læs mere

Se den juridisk bindende udgave på den engelske hjemmeside.

Link til Regler for Gastransport på engelsk

Den danske udgave er en ikke juridisk bindende oversættelse.

Oversættelse af den ikke juridisk bindende Regler for gastransport version 13.0 er under udarbejdelse.

Regler for gastransport 12.1 - DK - ikke-bindende oversættelse 


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.