Udfordringer for gassen i fremtiden
Sidst opdateret 10. december 2014
Udfordringer for gassen i fremtiden
Gasforsyningen til Danmark er med udbygningen mod Tyskland sikret forbi 2020.
gas2015gas2015gas2015gas2015gas2015

Gasforbrug og leverancer 2015-2050
Naturgasleverancerne fra Nordsøen er faldet i de seneste år, men produktionen forventes marginalt øget igen i 2017 og nogle år frem. Der hentes gas fra nye felter, mens leverancerne fra eksisterende felter bliver stadigt mindre.

Sammen med leverancer fra Nordsøen vil den igangværende udbygning i Tyskland, som forventes afsluttet ultimo 2015, sikre naturgasforsyning til Danmark og Sverige indtil 2020, idet der etableres tilstrækkelig importkapacitet til at dække den forventede efterspørgsel.

Efter 2020 vil den forventede gasefterspørgsel i Danmark blive dækket af Nordsøen, den forøgede importkapacitet og gasser baseret på vedvarende energi, der ventes at spille en større rolle i det fremtidige forsyningsbillede.

Gasforsyningssituationen 2015-2017
Forsyningssituationen forventes at blive forbedret væsentligt i 2015 i forhold til forventningerne til 2013/2014. De seneste år blev dog bedre end ventet grundet den milde vinter og øget flow fra Nordsøen til Danmark. Energinet.dk forventer, at de nuværende forøgede muligheder for fysiske leverancer fra Tyskland i kombination med leverancer fra de danske lagre er rigelige til forsyning af Danmark og Sverige.

Tariffer
Transporttarifferne er faldet de seneste fem år. På sigt forventes tarifferne at stige i forhold til niveauet i 2014, hovedsageligt som følge af et forventet fald i de transporterede mængder.

20/56

Kontakt

Jess Bernt JensenSystemdrift+4523338750Send mail
Jess Bernt Jensen

Fakta

Gas i Danmark 2015

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.