Udvikling af gasteknologier
Sidst opdateret 11. december 2014
Udvikling af gasteknologier
Omstilling til et fossilfrit energisystem kræver udvikling af nye gasteknologier, der giver mulighed for integration af el, gas, varme og transport.

Et fossilfrit energisystem, hvor fluktuerende vindkraft udgør en stor del af elproduktionen, kræver udvikling af et sammenhængende energisystem, hvor el, gas, varme og transport er integreret. Dette indebærer udvikling af nye gasteknologier, der kan bygge bro mellem gassektoren og de øvrige sektorer.

Gennem en årrække har der været forsket i og udviklet forskellige teknologier, dels teknologier til produktion af VE-gas, dels teknologier til forbrug af VE-gas. Ligeledes er der især i de senere år fokuseret på undersøgelse af mulighederne for at udnytte gasinfrastrukturen til transport og lagring af brint og andre VE-gasser.
 
Sammenhængen mellem el- og gassystemet, herunder de forskellige teknologier til produktion, forbrug og lagring af VE-gas.

Fra gas til el
Elproduktionen fra vind og sol er svingende, og lagring af el på batterier er i dag meget dyr i den størrelsesorden, der vil være behov for. Der er ikke udsigt til, at det forhold kan ændre sig.

Noget af den producerede el må derfor omdannes til en lageregnet energibærer som fx gas. Gassystemet er i denne sammenhæng egnet som lager, da der fleksibelt og forholdsvis billigt kan lagres store mængder over flere måneder. Der er derfor bl.a. behov for teknologier, der kan omdanne el til gas.

Også fra gas til el
Omvendt er der også behov for teknologier, der kan omsætte gassen til el igen, når der er behov for det, ligesom det er nødvendigt med teknologier, der direkte kan udnytte de grønne gasser inden for de områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at anvende el. Det kan fx være til tung landtransport, søtransport og visse industrielle processer.

Den varme, der skabes, når el omdannes til gas, og når gas omdannes til el, kan udnyttes til opvarmning enten via individuelle løsninger eller i fjernvarmenettet.

Det skal hænge sammen
Gas fra vedvarende energi kan være et vigtigt bindeled i fremtidens energisystem, fordi gas kan produceres fleksibelt fra biomasse, affald og på langt sigt også fra el, der er baseret på vedvarende energi. For at dette samspil kan opnås på en effektiv måde, er det hensigtsmæssigt at anvende den eksisterende gasinfrastruktur til transport og lagring af
VE-gasser.

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.