Biogassen er på gassystemet
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > GAS > Biogas
Sidst opdateret 2. juni 2016
Biogassen er på gassystemet
Biogas kan opgraderes til bionaturgas og få støtte. Energinet.dk's markedsmodel muliggør at distribuere og sælge biogas via gassystemet, og certifikater for den tilførte mængde opgraderet biogas dokumenterer mængden af opgraderet biogas.

Biogas produceres på basis af biomasse – i Danmark primært gylle og organisk affald. Udover vedvarende energi medfører produktionen af biogas en række positive virkninger for miljø og klima. Derfor er der en målsætning om en ambitiøs udbygning af biogasproduktionen i Danmark.

Øget støtte til biogas
Med Energiaftalen fra den 12. marts 2012 blev der vedtaget en ny støttemodel samt nye støtteordninger for produktion og anvendelse af biogas. Energinet.dk administrerer støtteordningerne.

Biogas i gassystemet - tilslutning og markedsadgang
Et mål i den seneste energiaftale er at udbrede anvendelsen af biogas til andre områder end produktion af kraftvarme. Derfor har Energinet.dk udviklet en markedsmodel, der gør det muligt at tilføre, distribuere og sælge biogas i gassystemet.

Gascertifikater
En ordning for gascertifikater gør det muligt for eksempelvis en forbruger i København at købe biogas, der fysisk produceres og distribueres i Vestjylland.

Biogasrapporter
Energinet.dk har fået udarbejdet en række rapporter og faktaark, der beskriver blandt andet nøgleparametre for biogasproduktion, forskellige anvendelsesmuligheder og potentialer for biogas samt analyser af drifts- og samfundsøkonomi i biogasproduktion.

Spørgsmål og svar om biogas
Hvad er biogas? Lugter biogas? Og hvad er forskellen på biogas og naturgas? Det er nogle af de spørgsmål Energinet.dk ofte får om biogas. Vi præsenterer de mest almindelige spørgsmål og giver svarene.

Kontakt

Jeppe BjergGassystemudvikling+4523338897Send mail
Jeppe Bjerg

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.