Service og drift
 • Antallet af leverandørskift i ny opgørelse
  Publiceret 23. marts 2012 Kl. 15.32

  Energinet.dk har offentliggjort opgørelsen over antallet af leverandørskift på gasmarkedet for perioden 2004-2011. Opgørelsen viser et begyndende øget antal leverandørskift i Danmark.

   

  Opgørelsen er baseret på oplysninger fra distributionsselskaberne i Danmark, og tallene er derfor grupperet indenfor hvert distributionsområde.

   

  Antallet af målersteder, hvor der er foretaget leverandørskift i 2011 er større end de seneste tre år. Specielt i DONG Distributions områder kan man se et øget antal leverandørskift. I 2011 var der således over 10.000, der valgte at skifte leverandør i disse områder dvs. i Syddanmark, hvor antallet ikke siden 2006 har sneget sig over de 4.000. I 2010 lå tallet på under 2.000 leverandørskift.

   

  Også når man ser på leverandørskift pr. gasmængde er billedet det samme. For eksempel i DONG’s områder er der sket en udvikling fra, at der i 2009 og 2010 blev foretaget leverandørskift for under 50 mio. m3, er tallet i 2011 på over 150 mio. m3.

   

  Opgørelserne er inklusive de leverandørskift, der er foregået fra forsyningspligtselskab til handelsselskab inden for samme koncern.

   

  Leverandørskift 2004-11 i tal

   

  Leverandørskift 2004-11 grafisk