Ledige job
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > JOB > Ledige job > Ledige job
Sidst opdateret 24. maj 2016
Ledige job
Erfaren ingeniør til udvikling af fremtidens eltransmissionsnet


Vær med til at skabe grundlaget for morgendagens elsystem og lave analyser og vurderinger, der understøtter udviklingen af det danske elsystem, som står over for milliardinvesteringer de kommende mange år. Afdelingen Investeringsplanlægning varetager sammen med resten af forretningsenheden Elsystemansvar rollen som systemoperatør for det danske elsystem og spiller dermed en central rolle i at identificere de rigtige løsninger for fremtidens elsystem. Som erfaren ingeniør i afdelingen bidrager du i rollen som netplanlægger aktivt til, at Energinet vælger de teknisk og samfundsøkonomisk bedste løsninger, når eltransmissionsnettet skal udbygges eller ændres. Din nye arbejdsplads bliver på vores moderne hovedkontor i Fredericia.

Komplekse analyser vedrørende udvikling af elnettet

Du bliver en del af en branche i hastig forandring, og du bidrager med analyser og vurderinger, der gør, at både Energinet og samfundet kan træffe de rigtige beslutninger – også når omverdenen hastigt ændres. Du indgår i afdelingen Investeringsplanlægning, hvor du får 10 højt specialiserede kollegaer, som arbejder med at fastlægge den fremadrettede funktionalitet i elsystemet samt at sikre, at der med input fra andre forretningsområder og rettidig involvering af relevante eksterne interessenter vælges de løsninger, der er samfundsøkonomisk optimale.

I rollen som netplanlægger får du afgørende indflydelse på både den kortsigtede og langsigtede udvikling af eltransmissionsnettet, således at den høje forsyningssikkerhed i Danmark kan fastholdes, og der kan indpasses store mængder vindkraft på en samfundsøkonomisk optimal måde. Du har primært fokus på at sætte de overordnede rammer og funktionskrav for udbygning af eltransmissionsnettet og har i den forbindelse ansvar for at koordinere og validere input til både tekniske løsninger og markedsmæssige virkemidler. Jobbet indeholder således en bred kontaktflade og tæt dialog med andre kollegaer i Energinet og eksterne interessenter (såvel nordiske, europæiske som nationale myndigheder og samarbejdspartnere i nabolande). Sideløbende med at du arbejder med konkrete projektvurderinger, hvor du driver egne projekter i forhold til afklaring af funktionskrav og netudbygningsbehov, bidrager du også til at udvikle fremtidens investerings-governance og plangrundlag.

Glæd dig til et job, hvor du får indflydelse på den overordnede planlægning af det danske eltransmissionsnet gennem en bred kontakt til kompetente kolleger på tværs af organisationen. Derudover kan du se frem til at få mulighed for at specialisere dig inden for et strategisk vigtigt område, samtidig med at du skal bevare blikket for helheden.

Speciale i elforsyning og erfaring med analyse

Du er sandsynligvis uddannet stærkstrømingeniør med speciale i elforsyning, og du har ideelt 5-8 års erfaring med netplanlægning på transmissionsniveau eller fra en styrelse eller et ministerium eller lignende. Det er vigtigt, at du i kraft af en dyb systemforståelse og teknisk indsigt forstår sammenhænge i elnettet, samtidig med at overblik og økonomisk forståelse gør dig i stand til at tænke i alternativer og udfordre kultur og tankegang. Sidst men ikke mindst er du velformuleret i skrift og tale og formår at gøre kompliceret stof letforståeligt.

På det personlige plan evner du at samarbejde, og du har en analytisk og systematisk tilgang til dine opgaver. Du er selvkørende og tilpasser dig hurtigt nye og varierende aktiviteter. Desuden er det vigtigt, at du er grundig, ligesom du formår at inddrage andre i din opgaveløsning gennem opsøgende samarbejde.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 31. maj 2017. Vi forventer at holde samtaler 7. juni 2017 (1. samtale) og 13. juni (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Thomas Holm Pedersen på telefon 23 33 86 84. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi ejer energiens motorveje og bidrager til at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for forbrugerne. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1000 engagerede og fagligt højt uddannede medarbejdere. Med afsæt i værdierne tillid, mod, forretningsorientering, udvikling, ansvarlighed og engagement lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.


Kontakt


Links


Fakta

Arbejdssted
Fredericia

Ansøgningsfrist
31. maj 2017

Send ansøgning

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.  

Vores generelle kontaktinfo finder du her.