Emissionskortlægning
Sidst opdateret 22. oktober 2013
Emissionskortlægning

Emissionsfaktorer anvendes af Energinet.dk ved udarbejdelsen af den årlige miljørapport samt ved opgørelsen af miljødeklarationer for el. Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)anvender emissionsfaktorerne til de nationale emissionsopgørelser, som årligt rapporteres til FN og EU. Decentrale værker udgør ca. 20 % af den danske elproduktion, og det er derfor væsentligt også at have veldokumenterede emissionsfaktorer for disse værker.

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007
I forbindelse med Eltra PSO-projektet, "3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker", blev der i 2003 fastlagt emissionsfaktorer for decentrale værker i Danmark gældende for 2000. Decentrale værkers udvikling siden da betyder, at der har været behov for en opdatering af emissionsaktorerne. For flere anlægstyper er nye emissionsgrænseværdier trådt i kraft.  

I slutningen af 2007 blev der derfor igangsat et nyt projekt til at kortlægge emissionerne fra decentrale kraftvarmeværker i Danmark. Projektet var financieret af Energinet.dk og gennemført af et konsortium bestående af Dansk Gasteknisk Center, Force Technology, AnalyTech og Nationalt Center for Miljø og Energi​.  

Udover at levere opdaterede emissionsfaktorer har projektets formål været at udpege de væsentligste luftemissioner fra decentrale kraftvarmeværker i Danmark. Dermed vil projektet specifikt udpege problemområder og være med til at danne beslutningsgrundlag for Energinet.dk's fremtidige F&U-indsats inden for dette område. Endvidere har det været et mål med projektet at screene for nye emissionskomponenter som ultrafine partikler, PCB og HCB m.m. 

Emissionskortlægningen omfatter alle decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWelbaseret på affald, naturgas, fast biomasse, biogas, gas- og fuelolie. Projektet bygger videre på erfaringerne fra det tidligere emissionskortlægningsprojekt og selve emissionskortlægningen baseres dels på indsamlingen af eksisterende målerapporter og dels et nyt omfattende måleprogram. 

Rapportering fra emissionskortlægningsprojektet
Projektets resultater rapporteres i seks delrapporter og en række selvstændige målerapporter, som alle er tilgængelige via menuen til venstre.

I anledning af projektets afslutning, inviterede Energinet.dk til et formidlingsmøde omkring projektets væsentligste resultater. Program og præsentationer fra seminaret kan ses via linket under "Læs mere".  

Kontakt

Christian Friberg B. NielsenQHSE og Compliance+4523338827Send mail
Christian Friberg B. Nielsen

Fakta

PSO
Public Service Obligations (Offentlige serviceforpligtelser)
F&U
Forskning og Udvikling

Læs mere

I anledning af projektets afslutning, inviterede Energinet.dk til et formidlingsmøde omkring projektets væsentligste resultater.

Program og præsentationer fra mødet