Målerapporter fra emissionskortlægningsprojektet
Sidst opdateret 22. oktober 2013
Målerapporter fra emissionskortlægningsprojektet
Emissionskortlægningsprojektet baseres såvel på indsamling af eksisterende målerapporter som nye projektmålinger.

De eksisterende målinger er indsamlet i starten af projektperioden. Der er i de fleste tilfælde tale om akkrediterede målinger foretaget som dokumentation overfor kontrolmyndigheden. Projektmålingerne er alle foretaget i 2008-2009. Der er udarbejdet selvstændige målerapporter for hver projektmåling. Målerapporterne er anonymiseret og kan findes som pdf under "Læs mere".