Energi og klima
Sidst opdateret 24. februar 2016
Energi og klima
Som ansvarlig for Danmarks overordnede el- og gassystemer spiller Energinet.dk en væsentlig rolle i bestræbelserne på at modvirke klimaforandringerne ved at øge mængden af miljøvenlig energi.
  • Vi udvikler og udbygger de danske el- og gassystemer, så vi kan indpasse stigende mængder af vedvarende energi som fx vind, sol og biogas i el- og naturgasnettet.
  • Vi støtter forskning og udvikling af miljøvenlig elproduktion.
    Vi udbetaler samfundets tilskud til vindmøller og andre producenter af miljøvenlig el.
  • Vi støtter forskning og udvikling i, hvordan naturgasnettet kan benyttes til transport af vedvarende energi i form af fx. biogas.

Danmark bliver af resten af verden betragtet som et forgangsland for produktion og udvikling af vedvarende energi, især vindenergi. Læs mere om det i den danske vindcase.

Den danske regering har en vision for, at Danmark på langt sigt skal være uafhængig af fossile brændsler. Det indebærer, at vi skal indpasse en stadigt stigende mængde vedvarende energi - i særdeleshed vindenergi - i vores energisystemer. Regeringen har som mål, at anvendelsen af vedvarende energi i 2020 skal udgøre mindst 30 % af vores energiforbrug.


I Energinet.dk arbejder vi på at udbygge og udvikle et langt mere fleksibelt energisystem, der kan håndtere den massive udbygning af vedvarende energi i Danmark, uden at det går ud over forsyningssikkerheden og et velfungerende energimarked.

 

Kontakt

Hans Erik KristoffersenStrategi og Kommunikation+4523338885Send mail
Hans Erik Kristoffersen