Magnetfelter
Sidst opdateret 22. juni 2016
Magnetfelter
Overalt hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm vil der være magnetfelter.

Der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg, uanset om det er tranformere, luftledninger eller jordkabler. Der vil også være magnetfelter omkring elektriske apparater og almindelige elektriske installationer, når der går en elektrisk strøm i dem.

På disse sider får du en introduktion til hvad magnetfelter er, hvor de findes, hvordan man måler dem m.v. Du kan også finde information om den seneste forskning på området samt læse mere om  nationale og internationale myndighedsvurderinger af magnetfelter og grænseværdier.

Elbranchens Magnetfeltudvalg
Energinet.dk har formandskabet for Elbranchens Magnetfeltudvalg. Siden 1988 har udvalget fulgt med i og støttet forskning om magnetfelter samt videreformidlet den indhøstede viden til elselskaberne, offentligheden og andre interesserede. Desuden har udvalget indgået i dialog med myndigheder og andre interessenter om, hvilke konsekvenser, der skal drages af den indhøstede viden. Udvalgets aktiviteter finansieres af Energinet.dk, og medlemmerne repræsenterer systemansvar, produktion, transmission og distribution, Dansk Energi samt Sikkerhedsstyrelsen.

Magnetfeltudvalget har sammen med kommunerne udarbejdet en vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincipper ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen kan rekvireres ved henvendelse til Energinet.dk eller findes i pdf-version under "Læs mere". Her kan ligeledes findes katalog over magnetfelternes størrelse ved forskellige typer højspændingsanlæg.

Elbranchens Magnetfeltudvalg udgiver 1-2 gange årligt et nyhedsbrev. Nyhedsbrevene kan findes uder punktet "Læs mere".

Kontakt

Vibeke HørlyckMiljø og Geoscience+4523338615Send mail
Vibeke Hørlyck

Fakta

Klik på billedet og læs brochuren "Om magnetfelter", udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i 2014.

Fakta om magnetfelter


Læs mere

Introduktion til forsigtighedsprincip for magnetfelter (1,5 MB)

Vejledning til forsigtighedsprincippet (3,1 MB)

Katalog over magnetfelter (1,7 MB)


Nyhedsbreve fra Elbranchens Magnetfeltudvalg:

Juni 2015 (1,2 MB)
December 2013 (2,2 MB)
Marts 2013 (1,8 MB)
Marts 2012 (1,9MB)
Juli 2011 (589 kB)
November 2010 (536 kB)
April 2010 (509 kB)
Oktober 2009 (679 kB)
Juli 2009 (141 kB)
Juli 2008 (432 kB)
December 2007 (337 kB)
Juli 2007 (131 kB)